Smittestop.dk

På vegne af Sundheds- og Ældreministeriet skal vi herved gøre jer opmærksom på appen Smitte|stop, som hjælper os alle sammen med at stoppe spredningen af COVID-19 i Danmark. Få flere informationer på smittestop.dk Læs mere herom nedenfor. Plakat til evt. ophængning i jeres klub:

Bueskydning Damark åbner gradvist igen

I forlængelse af nyheden fra d. 18. marts kan det oplyses, at sekretariatet nu igen åbner op, i det omfang det er forsvarligt og nødvendigt. Det vil sige, at Bueskydning Danmark følger DIF i åbningen af Idrættens Hus, og at vi ikke længere er betragtet som hjemsendt med løsning af […]