Besvarelse af spørgsmål fra Forbundsmødet 2016 – vedr. Talentcentre mm

Til Forbundsmødet i 2016 blev der fra salen stillet nogle spørgsmål, som vi lovede at sende skriftlig redegørelse på senere. Sportschef Allan Grønkjær samt bestyrelsen har siden forbundsmødet været meget optaget af andre problematikker, hvorfor besvarelse af disse spørgsmål desværre er faldet lidt i baggrunden. Det prøver vi nu at […]