Referat af online Forbundsmøde 2020

Referat af online Forbundsmødet i juni er nu lagt op – og kan læses nedenfor. Referater og dagsordener fra tidligere møder kan findes her.

Referat af Forbundsmøde 2019

Referat af Forbundsmødet i Odense i april er nu lagt op – og kan læses nedenfor. Referater og dagsordener fra tidligere møder kan findes her.

Kort opdatering fra Forbundsmøde 2019

En hurtig opdatering vedr. Forbundsmødet i weekenden: Vedr. valg: Bestyrelsessammensætningen i Bueskydning Danmark er efter valget således: Formand – Morten Holm-Nielsen, Aarhus Bueskyttelaug Viceformand – Jan Jager, Broby Bueskytteklub Økonomiansvarlig – Eva Kartholm, Køge Bueskyttelaug Eliteansvarlig – Henny Jeremiassen, Arcus Breddeansvarlig – Hans Lassen, Sønderborg Bueskyttelaug Menigt bestyrelsesmedlem – Bjarne […]

Kort opdatering på Forbundsmøde 2018

En hurtig opdatering vedr. Forbundsmødet i weekenden: Vedr. valg: Bestyrelsessammensætningen i Bueskydning Danmark er efter valget således: Formand – Morten Holm-Nielsen, Aarhus Bueskyttelaug Viceformand – Jan Jager, Broby Bueskytteklub Økonomiansvarlig – Eva Kartholm, Køge Bueskyttelaug Eliteansvarlig – Henny Jeremiassen, Arcus Breddeansvarlig – Hans Lassen, Sønderborg Bueskyttelaug Menigt bestyrelsesmedlem – Bjarne […]

Dagsorden til Forbundsmøde 2018

I forbindelse med Forbundsmødet d. 8. april i Odense kan det herved oplyses, at nedenstående dagsorden nu er lagt til download under Forbundsmøde. Dagsorden i papirform forventes udsendt til deltagerne på mødet løbet af næste uge.

Indkaldelse til Forbundsmøde 2018

Der indkaldes herved til Forbundsmøde 2018, der foregår i DLG’s lokaler, Hvidkildevej 29, Odense. Læs mere her. Invitation og fuldmagt kan downloades på ovenstående side – samt nedenfor.

Indkaldelse til Forbundsmøde 2018

Indkaldelse og fuldmagt til Forbundsmøde 2018 er i dag sendt ud på mail til alle klubber – og samtidigt lagt til download her. Mødet afholdes d. 8. april i Odense. Vi håber at se rigtigt mange af jer til et forhåbentligt godt og konstruktivt møde.

Vedr. talent- og elitearbejdet i Bueskydning Danmark

Talent- og elitearbejdet er genstand for en større diskussion. Der er med udgangspunkt i den diskussion, opstillet kandidater til formands – og næstformandsposten i Bueskydning Danmark og en tilhørende programerklæring er lagt på forbundets hjemmeside og udsendt til klubberne. Bueskydning Danmarks siddende bestyrelse finder det rigtigst, på forhånd, også at […]

Dagsordener til Forbundsmødet

Dagsordener er d.d. sendt ud med almindelig post til formænd i klubber, med mindre man har blevet bedt om andet.

Indkaldelse til Forbundsmøde 2017

Indkaldelse og fuldmagt til Forbundsmøde 2017 er i dag sendt ud på mail til alle klubber – og samtidigt lagt til download her. Mødet afholdes d. 9. april i Odense – og bestyrelsen indstiller til forbundsmødet, at Jan Darfelt vælges til dirigent. Vi håber at se rigtigt mange af jer […]

Forslag til behandling på Forbundsmødet 2017

Forbundsmødet vil i 2017 blive afholdt søndag d. 9. april 2017 – DLG, Hvidkærvej 29, 5250 Odense SV . Forslag til lovændringer kan fremsættes af bestyrelse, udvalg og forbundets foreninger. Forslag skal være sekretariatet i hænde senest d. 15. november, hvorefter de vil blive bearbejdet af lovudvalget og udsendt til […]

Besvarelse af spørgsmål fra Forbundsmødet 2016 – vedr. Talentcentre mm

Til Forbundsmødet i 2016 blev der fra salen stillet nogle spørgsmål, som vi lovede at sende skriftlig redegørelse på senere. Sportschef Allan Grønkjær samt bestyrelsen har siden forbundsmødet været meget optaget af andre problematikker, hvorfor besvarelse af disse spørgsmål desværre er faldet lidt i baggrunden. Det prøver vi nu at […]