Persondataforordningen – opdateret

DIF’s og DGI’s vejledning til foreningerne er nu kommet i 3. udgave. Denne udgave har som nyt bl.a. medtaget en orientering om foreningernes brug af Facebook, om brug af billeder og om videoovervågning. Vejledningen ligger her https://www.dif.dk/da/forening/raad-og-viden-om-idraetsudvikling/gl_jura_og_raadgivning Det bør fremgå af foreningernes privatlivspolitikker, at oplysninger om medlemmerne tilgår forbundet. Det […]

Ny facebookgruppe vedr. det nye medlemssystem

I forbindelse med implementeringen af vores nye medlemssystem har vi lavet en facebook gruppe, der kan findes her. Gruppen er ment som et sted, hvor man kan stille spørgsmål til systemet, vidensdele med hinanden og gerne fremkomme med konstruktiv kritik, som vi så kan arbejde videre med. Gruppen er ikke […]