Lovkompleks 2019/2020

Så er lovkomplekset for 2019/2020 færdigt – og lagt til download her. Som vedtaget på Forbundsmødet i 2018 bliver lovkomplekset IKKE længere sendt ud til alle i papirform – men vil fremover kun være at finde elektronisk for alle andre end dommerne.

Lovkompleks 2018/2019

Så er lovkomplekset for 2018/2019 færdigt – og lagt til download her. Som vedtaget på Forbundsmødet i 2018 bliver lovkomplekset IKKE længere sendt ud til alle i papirform – men vil fremover kun være at finde elektronisk for alle andre end dommerne.

Lovkompleks 2016-2017

Lovkompleks 2016 ligger nu til download – og kan læses her. Nyt lovkompleks er lige sendt til tryk – og vil snarest blive udsendt til formand i samtlige klubber. Grundet ferie og WC-finale bliver det dog nok tidligst i uge 39. Væsentlige ændringer fremgår af denne nyhed fra april  

Skærpelse fra JM vedr. højde på pilefang

Der er kommet en skærpelse af sikkerhedsreglerne fra Justitsministeriet med hensyn til højden på pilefang. I Tillæg E – E05 Faste Standardbaner, A fare område, (4) pilefang – (d) Dette afsnit er nyt: Såfremt der bag pilefanget er beboelser, haver, trafikårer eller åbne faciliteter med personophold, skal pilefanget være af min. […]

Lovkompleks 2015-2016

Lovkompleks 2015 ligger nu til download – og kan læses her. Nyt lovkompleks vil snarest blive udsendt til formand i samtlige klubber. Af væsentlige ændringer skal fremhæves: Regler om påklædning ved danske stævner er flyttet til kap. 10.6, og det er nu tilladt at bruge camouflage tøj ved 3D/Felt stævner, […]