Skærpelse fra JM vedr. højde på pilefang

Der er kommet en skærpelse af sikkerhedsreglerne fra Justitsministeriet med hensyn til højden på pilefang. I Tillæg E – E05 Faste Standardbaner, A fare område, (4) pilefang – (d) Dette afsnit er nyt: Såfremt der bag pilefanget er beboelser, haver, trafikårer eller åbne faciliteter med personophold, skal pilefanget være af min. […]