Talentcenter Broby bliver til Talentcenter SYD

Talentcenter Broby bliver til Talentcenter SYDKategori: Generelt

Bueskydning Danmark ændrer på rammen for driften af Talentcenter Broby

Dette gøres i erkendelse af, at det sportslige grundlag for en fortsat drift af TC Broby ikke er til stede i det format som talentcenteret hidtil har kørt under. Efter en evaluering med både trænergruppen for talentcentrene og Broby Bueskytteklub, er konklusionen at TC Broby ikke kan imødekomme målet med et talentcenter. Derfor ændrer vi nu på strukturen, og tester et nyt koncept i 2023.

Frem for at talentcenter Broby har fast base hos Broby Bueskytteklub, flytter vi nu træningen rundt til klubberne i Region Syd-Danmark. Patrick Laursen er fortsat ansvarshavende træner, og vil facilitere træningen ud fra de samme vedtagne principper som i øvrigt gør sig gældende for Bueskydning Danmarks talenttræning (læs mere på her). Således vender vi nu konceptet lidt på hovedet, og rykker talenttræningen ud til skytternes nærmiljø, i stedet for at skytterne skal komme til talentcenteret.

Talentcenter SYD bliver således ikke en overbygning på klubbens aktiviteter, som vi kender det fra Bueskydning Danmarks øvrige talentcentre, men bliver et regionalt projekt hvor træningen skiftevis vil bliver afviklet i forskellige klubmiljøer. Talentcenter SYD vil fortsat indgå som en primær træningsplatform i direkte tråd til Bueskydning Danmarks ungdomslandshold.

Målgruppe
Et Talentcenter i Bueskydning henvender sig til skytter i aldersgruppen 14-21 år, men kan også støtte op om klubbens øvrige børne- og talentarbejde i de yngre årgange. Talentcenter Bueskydning henvender sig som udgangspunkt til alle buetyper. De skytter som er tilknyttet talentcentertræning, kan også indgå i andre samlinger og være del af landshold under Bueskydning Danmark.

Bueskydning Danmark har opstillet nogle krav og forventninger til skytterne som er tilknyttet vores talentcentre. Dem kan man læse meget mere om her: TC krav og forventninger

Praktik
Vi opfordrer alle klubber i regionen til at tage op, om talentcentertræning kunne være et stærkt supplement og et attraktivt produkt at tilbyde sine egene og regionens skytter. Alle klubber har fået tilsendt praktisk beskrivelse af  projektet for Talentcenter SYD, og man er velkommen til at tage kontakt til Kenn Romme for en dialog om rammer og indhold.

Er man som skytte interesseret i at indgå på talentcentertræning i sin egen klub, så tager man fat i sin klub og starter dialogen med dem. Man er også velkommen til at kontakte Kenn Romme til en drøftelse om Bueskydning Danmarks talentudvikling. Kontaktinfo findes her 

Inden for ganske kort tid, vil træningskalender for Talentcenter Syd blive offentliggjort her på siden, og man vil således kunne tilmelde sig træning på talentcenteret. Der er meget mere info på vej, i forhold til hvordan det gøres. Hold øje med siden her, eller snak med din klub!

Bueskydning Danmarks talentudvikling bygger på principperne i Team Danmarks talenthus