Team Danmarks samarbejde med Bueskydning Danmark ophører

Team Danmarks samarbejde med Bueskydning Danmark ophørerKategori: Elite

Bueskydning Danmark er i sidste uge, ved et møde med Team Danmark, blevet orienteret om, at Team Danmark ikke ønsker at fortsætte samarbejdet med forbundet med virkning fra årsskiftet.

De skytter, som er direkte berørt, er så vidt muligt blevet orienteret.

Team Danmarks beslutning får alvorlige økonomiske konsekvenser for Bueskydning Danmark. Desværre har forbundets ledelse derfor allerede nu været nødt til at opsige landstræner Niels Dall. Niels fortsætter sit arbejde med Bueskydning Danmarks eliteskytter indtil han fratræder ved udgangen af marts. Bueskydning Danmarks formand Morten Holm-Nielsen siger: “Vi har et godt samarbejde med Niels. Vi håber på at der viser sig en løsning, sådan at vi, under en eller anden form, kan fortsætte samarbejdet med Niels. Han har gennem mange år, været ankermanden for vores eliteskytter både her hjemme under træning og ude på de store baner, når der har været internationale stævnebegivenheder med dansk deltagelse. Senest ved både OL og VM i år.”

Sekretariatsleder Helle Jakobsen er desværre også opsagt. Ikke som direkte konsekvens af Team Danmarks beslutning, men som følge af nedgangen i aktiviteten sammenholdt med den usikre fremtid, som vi går i møde. Helle har været i forbundet i en lang årrække, og både skytter og klubber kender Helle fra kontakten i det daglige, hvor hun har ydet support og hjælp til alle i og omkring Bueskydning Danmark.

Studentermedarbejder Rasmus Pedersen er også fratrådt, og der ansættes ikke en erstatning for Rasmus.

Frem mod formandsmødet i Nyborg den 31. oktober 2021 arbejder bestyrelsen med forskellige scenarier for det fremtidige talent- og elitearbejde, og der orienteres nærmere ved mødet, hvor der også bliver mulighed for at stille spørgsmål.