Udtagelse til 3D EM i Sverige september 2018

Udtagelse til 3D EM i Sverige september 2018Kategori: Elite, Info omkring landsholdet
Tags: ,

En ny sæson står for døren, og hvor EM i Sverige til september bliver det store mål for 3D landsholdet i år.

Der vil i 2018 være 5 udtagelsesskydninger, hvoraf de 4 bedste er tællende.

Formålet med de opstillede udtagelseskriterier er at:

  • Sikre at skytterne har en fornøden international klasse
  • Sikre at skytterne har en høj grad af stabilitet i resultaterne

Bueskydning Danmark har i budgettet afsat et beløb, der betyder at vi kan støtte op til 14 skytter fordelt på 5 kvinder og 9 mænd. Tilskuddet vil være på halvdelen af omkostningerne, dog højst 4.000 kr. pr. skytte ved deltagelse i EM 3D i Sverige. Derudover vil der blive mulighed for selvbetalere til de ledige pladser i rækkerne efter vurdering af den sportslige ledelse.

Der vil i år være 5 udtagelsesstævner, som alle ligger i foråret.

For reglerne til 3D EM henvises til Bueskydning Danmark og World Archery regler på www.archery.org

Ud af de 5 udtagelsesstævner, vil de 4 bedste stævner være tællende for den enkelte skytte.

Ved stævnet Danish Open i Nr. Snede, uddeles der point både til den indledende skydning om lørdagen og efter finale skydningerne om søndagen. I tilfælde af pointlighed efter de 5 udtagelsesstævner, vil det være placeringen i finalen ved Nr. Snede der bliver afgørende for udtagelsen.

Følgende 5 stævner er udvalgt til at være iagttagelsesstævner med tilhørende point:

15-4-2018                    Dyrehaven, Jægersborg
21-4-2018                    Genner Hoel, Aabenraa
6-5-2018                      Vejen
19-5-2018                    Danish Open, Nørre Snede (inkl. finaler)
2-6-2018                      Kalundborg

Der vil løbende på hjemmesiden være opdaterede pointstillinger. Det skal dog pointeres, at det først er efter sidste udtagelsesstævne, at skytterne endelig udtages.

Der gives point ved udtagelsesskydninger efter nedenstående princip:

Uanset antallet af skytter i rækken gives der 8 point til den skytte der får flest point. Her efter 7 point til skytte 2 etc. (Se eksempel).

Ved eventuel pointlighed på resultatet af et kvalifikationsstævne, vil der blive arrangeret en 1 pil shoot off mellem skytterne, for at fordele kvalifikationspoint.

Der gives point til alle danske skytter i rækken. Det vil sige at skytter der ikke har meldt sig til udtagelse godt kan tildeles/tage point.

Ved Danish Open i Nr. Snede vil ovenstående point tildeling blive foretaget efter lørdagens indledende skydning.

Der vil også blive uddelt point til nr. 1, 2 og 3 efter finale skydningerne om søndagen.

 

Eksempel:

8 (eller flere) deltagere Point 7 (eller færre) deltagere – Eksempelvis 4 Point
Nr. 1 8 Nr. 1 8
Nr. 2 7 Nr. 2 7
Nr. 3 6 Nr. 3 6
Nr. 4 5 Nr. 4 5
Nr. 5 4
Nr. 6 3
Nr. 7 2
Nr. 8 1

 

Danish Open Finaleskydning Point
Nr. 1 5
Nr. 2 3
Nr. 3 1
Nr. 4 0

 

Når alle 5 udtagelsesstævner er afviklet, vil 3D landsholdstræneren i samarbejde med den sportslige ledelse foretage udtagelsen og give de respektive skytter besked.

Vigtigt:
De skytter, der er interesseret i at konkurrere om pladserne skal senest 15. februar 2018 meddele dette til undertegnede. Det gælder også såfremt, der er skytter der ønsker at deltage med egenbetaling.

Efter 15. februar vil skyttekontrakten blive sendt ud til underskrift, ved de skytter der har tilmeldt sig udtagelsesskydningen.

Tilkendegivelser om at få mulighed for at deltage i udtagelsen til EM, der fremsendes senere end 15. februar 2018 vil ikke blive godkendt.

Første samling for de tilmeldte skytter bliver 24. februar kl. 10 (sted tilgår)

Bruttohold:
Skytter som inden d. 15. februar tilkendegiver deltagelse i udtagelsen til EM 2018, vil være at betragte som bruttohold i 2018.

Udvælgelsen til bruttohold for 2019 vil blive foretaget på baggrund af de 5 udtagelsesstævner i 2018 samt resultatet ved 3D DM.

Kvalifikationspoints vil blive tildelt ved 3D DM som på samme måde som for kvalifikationen til EM. Det samlede antal kvalifikationspoints opnået ved de 5 udtagelsesskydninger (4 bedste) samt ved 3D DM, vil blive brugt til at sætte bruttoholdet for 2019.

Der vil maksimalt blive udtaget 6 skytter til bruttohold i hver skydeklasse.

Antallet af bruttohold skytter i hver klasse vil blive vurderet af undertegnede samt den sportslige ledelse på baggrund af skytternes niveau.

Bruttohold for sæson 2019 sættes fra d. 1. oktober 2018.

Eventuelle spørgsmål kan rettes til undertegnede på mail

David Hauge

3D Landsholdstræner/koordinator

Download (PDF, 458KB)