Udtagelse til 3D EM i Slovenien, juli 2020

Udtagelse til 3D EM i Slovenien, juli 2020Kategori: Elite, Info omkring landsholdet
Tags:

En ny sæson står for døren, hvor EM i Slovenien d. 13. til 18 juli 2020 bliver det store mål for 3D landsholdet.

Der vil i 2020 være 5 udtagelsesskydninger, hvoraf de 4 bedste er tællende.

Formålet med de opstillede udtagelseskriterier er at sikre:

  • at skytterne har en fornøden international klasse
  • at skytterne har en høj grad af stabilitet i resultaterne

Bueskydning Danmark har i budgettet afsat et beløb, der betyder at vi kan støtte op til 14 skytter, hvor af de 7 højest relativt placerede skytter i udtagelsen vil modtage et tilskud på 4.800 kr. og skytter med relativ placering fra nr. 8 til 14 i udtagelsen vil modtage et tilskud på 3.200 kr.

Derudover vil der blive mulighed for selvbetalere til de ledige pladser i rækkerne efter vurdering af den sportslige ledelse.

Minimumskrav til gennemsnit pr pil af 4 højeste score i udtagelsen for at få mulighed for at opnå udtagelse med tilskud fra BD.

HSC HSI HSL HSB DSC DSI DSL DSB

9,90

7,47

7,25

8,16

9,07

4,83

4,85

6,72

Minimumscoren er fastlagt ud fra de scorer, der er adgangsgivende til eliminationsskydningerne ved hhv. EM 2018 og VM 2019

Hvis der ikke er 14 skytter, som klarer sig over disse minimumgennemsnit, vil det ikke udløste tilskud blive fordelt ligeligt mellem de skytter, som klarer sig over minimumskravet.

Denne fordeling af tilskud bliver foretaget for, at tilskuddet bliver givet til de skytter, som har de højeste gennemsnit i forhold til deres klasser og dermed har de største medalje chancer.

Der vil i år være 5 udtagelsesstævner, som alle ligger i foråret.

For reglerne til 3D EM henvises til Bueskydning Danmark og World Archery regler på www.archery.org

Ud af de 5 udtagelsesstævner vil de 4 bedste stævner være tællende for den enkelte skytte.

Ved stævnet Danish Open i Nr. Snede, uddeles der point både til den skydning om lørdagen og efter skydningerne om søndagen. Ved stævnet i Genner Hoel vil der blive uddelt point efter både indledede skydning samt efter finalerne.
I tilfælde af pointlighed efter de 5 udtagelsesstævner, vil der blive arrangeret shoot off skydninger efter søndagens skydning i Nr. Snede.

Følgende 5 stævner er udvalgt til at være iagttagelsesstævner med tilhørende point:

19-4-2020        Vingsted (skydning kun for skytter som deltager i EM udtagelsen)
25-4-2020        Genner Hoel, Aabenraa (inkl. finaler)
9-5-2020          Vejen
24-5-2020       Kalundborg
30/31-5-2020 Danish Open, Nørre Snede (inkl. søndag)

Der vil løbende på hjemmesiden være opdaterede pointstillinger. Det skal dog pointeres, at det først er efter sidste udtagelsesstævne, at skytterne endelig udtages.

Der gives point ved udtagelsesskydninger efter nedenstående princip:

Uanset antallet af skytter i rækken gives der 8 point til den skytte der får flest point. Her efter 7 point til skytte 2 etc. (Se eksempel).
Ved eventuel pointlighed på resultatet af et kvalifikationsstævne, vil der blive arrangeret en 1 pil shoot off mellem skytterne for at fordele kvalifikationspoint.

Der gives point til alle danske skytter i rækken. Det vil sige, at skytter der ikke har meldt sig til udtagelse godt kan tildeles/tage point. Udenlandske skytter, der ikke er berettiget til at skyde på det danske landshold, vil IKKE kunne tage points i udtagelsen. Udenlandske skytter, som er berettiget til at kunne skyde på det danske landshold, vil kunne tage points i udtagelsen.

Ved Danish Open i Nr. Snede vil ovenstående point tildeling blive foretaget efter lørdagens indledende skydning.
Der vil også blive uddelt point til nr. 1, 2, 3 og 4 skydningerne om søndagen.

Eksempel:
8 (eller flere) deltagere Point 7 (eller færre) deltagere
Eksempelvis 4 Point

8 (eller flere) deltagere Point 7 (eller færre) deltagere – Eksempelvis 4 Point
Nr. 1 8 Nr. 1 8
Nr. 2 7 Nr. 2 7
Nr. 3 6 Nr. 3 6
Nr. 4 5 Nr. 4 5
Nr. 5 4
Nr. 6 3
Nr. 7 2
Nr. 8 1

 

Danish Open – Søndag Point Genner Hoel – Finaler Point
Nr. 1 4 Nr. 1 2
Nr. 2 3 Nr. 2 1
Nr. 3 2 Nr. 3 0,5
Nr. 4 1 Nr. 4 0

Når alle 5 udtagelsesstævner er afviklet, vil 3D landsholdstræneren i samarbejde med den sportslige ledelse foretage udtagelsen og give de respektive skytter besked.

Vigtigt:

De skytter, der er interesseret i at konkurrere om pladserne, skal senest 1. april 2020 meddele dette til undertegnede. Det gælder også såfremt, der er skytter, der ønsker at deltage med egenbetaling.

Efter 7. juni vil skyttekontrakten blive sendt ud til underskrift til de skytter, der har kvalificeret sig til (og accepteret) deltagelse i EM.

Tilkendegivelser om at få mulighed for at deltage i udtagelsen til EM, der fremsendes senere end 1. april 2020 vil ikke blive godkendt.

Når landsholdet er sat efter den sidste udtagelsesskydning, vil der blive afholdt en forberedende landsholdssamling inden afrejse. Samlingen afholdes lørdag d. 4. juli og der er mødepligt for alle landsholdets skytter

Bruttohold:
Bruttohold i 2020 er allerede udvalgt på baggrund af resultater skudt i 2019.

Udvælgelsen til bruttohold for 2021 vil blive foretaget på baggrund af de 5 udtagelsesstævner i 2020 samt resultatet ved 2020 3D DM.

Kvalifikationspoints vil blive tildelt ved 3D DM som på samme måde som for kvalifikationen til EM. Det samlede antal kvalifikationspoints opnået ved de 5 udtagelsesskydninger (4 bedste) samt ved 3D DM vil blive brugt til at sætte bruttoholdet for 2021.

Antallet af bruttohold skytter i hver klasse vil blive vurderet af undertegnede samt den sportslige ledelse på baggrund af skytternes niveau.

Bruttohold for sæson 2021 sættes fra d. 1. oktober 2020.

Eventuelle spørgsmål kan rettes til undertegnede på 3D@bueskydningdanmark.dk

Download (PDF, 182KB)