VARSLING – Prisstigning på skydemærker

VARSLING – Prisstigning på skydemærkerKategori: Generelt

Prisen på skydemærker er ikke blevet reguleret i mindst 15 år, og i den mellemliggende tid er der sket store ændringer i priser på indkøb af mærker og porto (portoen i Danmark steget med 324 %  – fra 2007 til og med 2016 – og siden er den jo så steget igen) samt administration.

Det er derfor besluttet, at priserne på skydemærker pr. 1.1.2020 ændres fra hhv. 20 kr. til 30 kr. for vores egne skydemærker – og fra 30 kr. til 40 kr. for WA-mærker.