Vigtig debat på forbundsmødet 2022

Vigtig debat på forbundsmødet 2022Kategori: Generelt

Både under årets beretning og under gennemgang af forbundets økonomi på årets forbundsmøde, blev der debatteret godt omkring den problemstilling som omhandler foreningerne indberetning af medlemmer til forbundet, som også udgør grundlaget for klubbens kontingent til forbundet.

Det blev aftalt på forbundsmødet, at Bueskydning Danmark skulle skrive ud til foreningerne og præciserer reglerne. Ifølge Bueskydning Danmarks love, er det foreningerne, der er medlem af forbundet. Ikke de enkelte medlemmer/skytter. De enkelte medlemmer er repræsenteret af deres foreninger i Bueskydning Danmark.

Foreningerne kan ikke have en vedtægtsbestemmelse som åbner mulighed for f.eks. et A og B medlemskab, hvor B medlemskab så er til et lavere kontingent, fordi foreningen ikke indberetter medlemmet til forbundet og derfor sparer den del af det samlede kontingent. Foreningerne skal huske på, at de medlemmer der ikke er opført i medlemsregistret bla. ikke er omfattet af de kollektive forsikringer vi har igennem Danmarks Idrætsforbund.

Ligeledes er klubbens bue-bane kun godkendt for de af foreningens medlemmer, der er registreret i medlemskartoteket, og eventuelle ”B-medlemmer” kan ikke skyde på banerne.

Foreninger hvis praksis ikke er i overensstemmelse med forbundets love skal, enten bringe forholdene i orden eller melde sig ud af Bueskydning Danmark.

På forbundsmødet blev der under punktet Kontingentfastsættelse, foreslået at sætte forbundskontingentet op da det ikke er steget siden 2013. Bestyrelsen opfordrede forbundsmødet til at vedtage bestyrelsens forslag til uændret kontingent, da bestyrelsen mener, at det ville være mest rigtigt, at alle foreninger var informeret inden forbundsmødet. Der vil dog op til det kommende forbundsmøde i 2023, igen blive diskuteret kontingentstruktur og størrelse.

Skrivelsen som er udsendt til alle foreninger, kan læses her. Den giver en rigtig godt indblik i forbundets kontingentstruktur.: Præcisering af kontingent 2022