VIGTIG INFO – Forbundsmøde 2020 og COVID-19

VIGTIG INFO – Forbundsmøde 2020 og COVID-19Kategori: Forbundsmøde, Generelt

Alle Bueskydning Danmarks medlemsforeninger har i dag modtaget vigtig mail fra forbundet. Læs mere her…

Bueskydning Danmark ser sig desværre nødsaget til at aflyse Forbundsmødet den 16. maj 2020, da en afvikling af mødet ikke kan forenes med myndighedernes forsamlingsforbud grundet Covid-19.

Med de planer regeringen har fremlagt for genåbningsfase 2, 3 og 4 ser det ikke ud til, at de næste par måneder byder på muligheden for at mødes fysisk til Forbundsmøde.

I øjeblikket fungerer Bueskydning Danmarks bestyrelse som et forretningsministerium og bliver nødt til at udskyde beslutninger og nye initiativer i forbundet. Lidt firkantet sagt kan bestyrelsen pt. blot varetage driften af Bueskydning Danmark og må undlade beslutninger om alt udviklingsaktivitet.

“Vi har meget brug for at orientere jer om situationen og drøfte mulige løsninger med jer. Vi vil derfor meget gerne invitere jer til et “Web-Formandsmøde”, søndag den 17. maj kl. 10. Her vil vi fremlægge vores planer for, hvordan vi kan afholde vores Forbundsmøde, som et Web-møde. Det giver nogle udfordringer såsom afstemninger, da vi jo har forskellige antal stemmer, på baggrund af klubbernes medlemstal.

Det er meget vigtigt, at så mange klubber som muligt deltager i mødet på søndag. Hvis bare en klub ikke vil gå med til forslaget om Web-Forbundsmøde, mener vi ikke det kan lade sig gøre, da vi ikke ønsker et juridisk slagsmål om det bagefter. Vi håber meget, at mindst et bestyrelsesmedlem fra hver klub har mulighed for at deltage i mødet næste søndag.” Citat; Morten Holm-Nielsen.

På søndagens møde vil der også være en orientering om de kommende udendørs DM stævner i 2020, som også vil give en del udfordringer, med de nuværende restriktioner.

Der vil i løbet af ugen blive sendt en indbydelse med instruktion i, hvordan man kan deltage i mødet, men få allerede nu meget gerne koordineret hvem fra klubben, som deltager.