Begynderstævne i TIK – en måde at skabe samhørighed og tilknytning

Begynderstævne i TIK – en måde at skabe samhørighed og tilknytningKategori: Bredde

Begynderstævne i TIK – en måde at skabe samhørighed og tilknytning
Søndag d. 1. oktober afholdt TIK Bueskydning begynderstævne, for skytter som ikke er stævneaktive- endnu. Stævnet er det første i en række, og håbet er at klæde endnu flere skytter på til at deltage i stævner. TIK Bueskydning er allerede nu ved at planlægge næste begynderstævne som kommer til at ligge d. 27/1 2024.

    

Til det første begynderstævne, var der 8 skytter tilmeldt og flere af skytterne havde på det tidspunkt kun gået til bueskydning i en måned. Skytterne blev introduceret til de formelle rammer omkring et buestævne; dommertjek, pointsystem, regler før, under og efter skydning og meget mere. Stævnet var også målrettet de fremmødte forældre, som også fik en introduktion til buestævner.

Når angsten tager over – om at mestre sine følelser, impulser og tanker
Stemningen til begynderstævnet var sitrende allerede før stævnet gik i gang. Skytterne begyndte at tjekke ind omkring kl. 12. De fleste skytter havde deres forældre med til stævnet, og sammen fandt de sig til rette rundt omkring i gymnastiksalen for at klargøre skytternes udstyr. Allerede inden stævnestart viste de første tårer sig hos nogle af skytterne. Det blev ret hurtigt tydeligt at forældrene spillede en vigtig rolle i forhold til at bakke op, trøste og opmuntre skytterne. Det særlige ved forældrestøtten var, at støtten ikke kun blev givet fra forældrene til egne børn, men også til de andre skytter. Samtalerne imellem forældrene bag ventelinjen var præget af vejledning både til skytterne men også til de nye forældre.


Begynderstævnet var også en introduktion til at skyde under pres, med alt hvad der dertil hører af indre og ydre processer. At være til sit første stævne er ikke udelukkende en god og behagelig oplevelse. De ydre krav og nye forventninger til skytterne, er svære at håndtere. Men det er også tydeligt at se på skytterne, at de vokser af oplevelserne. Skytterne bliver stolte når de lykkes med et skud, eller når de bliver anerkendt for at være en god ven overfor de andre skytter, eller når de kommer igen efter et fejlet skud.
Forældrene, de fremmødte trænere og frivillige, og dommeren hjalp alle de modige skytter igennem de mange forskellige faser skytterne kom igennem i løbet af stævnet. Det var en fornøjelse at se at alle tog ansvar for at skytterne fik en god oplevelse. Du kan som forældre til et idrætsaktivt barn, finde inspiration til at støtte dit barn her

 

Fællesskab på tværs af klubberne
I undersøgelsen ”Man kan være lidt dårlig, uden at det er farligt” belyses skytternes forhold til stævner. Undersøgelsen viser at ca. 32% af de adspurgte skytter ikke er interesseret i at deltage i stævner, for dem er det vigtigere at have det sjovt og at udvikle både deres bueskydnings færdigheder, men også personligt. 36% af de adspurgte skytter svarer at de gerne vil deltage i et stævne i fremtiden. De skytter der er mest interesserede i at prøve at gå til stævne, er skytter der har mindre end 1 års erfaring. Motivationen for at deltage i stævner daler når skytterne har mere end 1 års bueskydningserfaring. Derfor giver det god mening at udvikle stævner målrettet begyndere. At få skytter til at deltage i stævner er også en måde at engagere skytterne i fællesskabet, og øge motivationen for at fortsætte med at gå til bueskydning. Selvom der er næsten lige så mange som der ikke er interesserede i at gå til stævner, hverken nu eller i fremtiden, er der et stort potentiale i at udvikle stævner, der gør det lettere for nye skytter at blive en del af stævnekulturen i bueskydning. Begynderstævnerne kan også være med til at styrke fællesskaberne og samarbejdet på tværs af klubberne i et lokalområde. Et øget samarbejde imellem klubberne igennem fælles stævneaktiviteter ville potentielt også kunne styrke samarbejdet om talentudvikling og rekruttering til talentcentrene.
47% af de adspurgte skytter svarer at de ikke føler sig dygtige nok til at deltage i stævner, og angiver deres færdighedsniveau som primære årsag til ikke at deltage i stævner. 68% af de 47% er skytter med mindre end 1 års bueskydningserfaring. Du kan læse mere om motivation og potentialer i Bueskydning i rapporten ”Man kan være lidt dårlig, uden at det er farligt”, som du finder her.