Bueskydning Danmark Camp

Bueskydning Danmark Camp

Camp er Bueskydning Danmarks koncept for unge skiveskytter, som søger nye og sjove oplevelser med sin idræt, i et læringsmiljø med fokus på bueskydning og socialt aktiviteter. Campene er delt i øst/vest, hvor bueskydning er i centrum, men også leg og personlig udvikling bliver integreret i camperne. Det er her du møder dine nye og gamle venner i bueskydning, og lærer at være på camp.

Formål Bueskydning Danmarks Camps har med bueskydning i centrum, fokus på sociale aktiviteter, træningsværktøjer og sjove oplevelser, og bliver derved lærings- og oplevelsesplatform for unge bueskytter.

Mål og målgruppe
Campene henvender sig til alle skytter der skyder skiveskydning uanset buetype. Målgruppen for campene er skytter fra 12-17 år og har det overordnede mål, at udvikle kompetencer hos de skytter inden for fokusområderne:

Lære at træne
Træningsplanlægning
Omsætte instruktion til praktik
Kropsforståelse
Sociale kontekster
Selvstændighed

Campene skal ikke betragtes som talentudvikling, og er ikke en del af Bueskydning Danmarks udviklingsplan for bueskytter. Campene kan dog denne grundlag for at udvikle nogle kompetencer som er nødvendige for at skytter på et senere tidspunkt kan begå sig i et talent- og udviklingsmiljø i Bueskydning Danmarks udviklingsplan. Det er igennem Campene derfor målet, at udvikle skytterne i en positiv retning mod et langt og aktivt idrætsliv med bueskydning i centrum.

Driftsplan for Bueskydning Danmarks Camps
Bueskydning Danmarks Camps arrangeres af Bueskydning Danmarks sportslige ledelse, og afvikles lokalt hos bueskytteforeninger under Bueskydning Danmarks organisation. Denne driftsplan for Bueskydning Danmarks Camps, giver indblik i driften fordelt på 3 hovedområder:

  • Organisation
  • Indhold
  • Økonomi

Driftsplanen er væsentlig i forhold til forståelsen af Campenes placering og omfang i organisationen. Ønsker din forening at være medarrangør af en Camps, er det driftsplanen som giver dig overblik over hvad det kræver og hvilke forhold som er gældende.

Organisation
Driften af Campene forankres i Bueskydning Danmarks administration. Bueskydning Danmark ansætter trænere som har til opgave at drive Campene efter principperne i konceptbeskrivelsen og indholdsplanen. Der er til enhver tid Bueskydning Danmark ansvar, at trænerne agerer i overensstemmelse med retningslinjerne for trænere tilknyttet Bueskydning Danmark.

Til afvikling af en Camp vil der være behov for frivillighed til afvikling. Hjælpen kan komme fra forældre til deltagende skytter, eller ledere fra den lokalt arrangerende forening. Det er en forudsætning for en succesfuld camp, at frivillige løfter opgaven ud fra retningslinjer og i overensstemmelse med rammerne for afviklingen.

Skytter
Skytter som ønsker at deltage på Bueskydning Danmarks Camps og er inden for målgruppen, kan tilmelde sig via invitation, udsendt forud for campene. Der er ikke niveaumæssige faglige krav til skytterne som ønsker at deltage. Der er maximalt plads til 25 skytter pr. camp.

Indhold
Med afsæt i ATK bue vil Campene tage udgangspunkt i emnebaseret buetræning. Der skabes plads til individuel sparring for den enkelte skytte, med udgangspunkt i skyttens eget udviklingsniveau. Indholdet for den enkelte camp vil derfor variere fra camp til camp, dog altid med udgangspunkt i målsætningen for Bueskydning Danmarks Camps, og med fokus på sjove oplevelser og sociale aktiviteter. Campenes konkrete indhold vil fremgå af invitationen til den pågældende camp.

Bueskydning Danmarks Camps afvikles øst/vest delt. I alt afvikles 3 camps for øst- og 3 camps for vest skytter. Enkelte camps kan vælges at slås sammen, således at der skabes sociale bånd på tværs af landsdele.

En camp vil typisk starte fredag aften og slutte søndag ud på eftermiddagen. Program og special-indhold for den enkelte camp, vil fremgå af invitationen. Alle camps vil blive bygget op over denne skabelon:

Fredag: Velkomst og introduktion til weekenden, let træning og social aktivitet
Lørdag: Skydning, Konkurrence, undervisning, teambuilding/samarbejdsøvelser og social aktivitet
Søndag: Holdskydning og styrketræning

Aktiviteter som kan indgå i campene kan f.eks. være:
Orienteringsløb, opgaveløsning i hold, Introduktion til alternativ træning, 3D/feltskydning, Combat archery, besøg af fysioterapeut, besøg i fitness center, besøg af sportspsykolog, forstå din bue kursus, lav en ugeplan/træningsplan, kommunikations øvelser, smør din egen madpakke øvelse, pak til et stævne øvelse, træn selv øvelse, tillidsøvelser og meget mere…

Økonomi
Bueskydning Danmark varetager alt økonomi omkring afvikling af Campene. Deltagende skytter vil ved tilmelding blive opkrævet et deltagergebyr for campen. Gebyret dækker træning, fortæring og ophold. Under særlige omstændigheder kan gebyret hæves ved særlige aktiviteter.

Trænere på Bueskydning Danmarks camps for sæson 2021/2022 er:

Camp trænere: Christian Brynning & Rasmus Brynning, Foto: Holstebro Bueskytteforening

 

 

Kontakt:
Rasmus Brynning, tlf.: 5050 8207
Christian Brynning, tlf.: 5054 4102