Frivillighed i Bueskydning Danmark

Frivillighed i Bueskydning Danmark

Frivillig opsaetning af ansigter_tekst1_CarstenDamFoto

Det kan være en stor udfordring at tiltrække og fastholde tilstrækkeligt mange frivillige til at holde aktiviteterne i bueklubberne ved lige. Det kræver, at der lægges en seriøs plan og formuleres en strategi for arbejdet, og den udfordring vil Bueskydning Danmark imødekomme med vores frivillighedsstrategi og værktøjskasse omkring arbejdet. Således kan Bueskydning Danmarks medlemsforeninger yde en målrettet indsats i forhold til at blive endnu bedre til at rekruttere og fastholde frivillige – med støtte fra forbundet.

Bueskydning Danmark har i strategien for frivillighed opsat nogle mål for arbejdet med frivillighed. Vi ønsker, at vores fokus på frivillighed skal være med til at styrke vores medlemsklubber og skabe et endnu bedre fundament for sporten i Danmark. Konkret arbejder vi hen imod:

  • Større tilfredshed med at være frivillig i bueskydning
  • Flere frivillige i organisationen
  • Større synlighed og anerkendelse af frivillighed
  • Transparent organisation

Det er indsatsen i foreningerne, der gør forskellen, og det er her, udviklingen skal ske.

I “Værktøjskassen” nedenfor findes en stor mængde værktøjer til brug for arbejdet omkring frivillighed.

DIF tilbyder løbende kurser i frivillighed, de aktuelle kurser kan ses her.

Bueskydning Danmark står altid klar til at bidrage til jeres arbejde. Kontakt jeres udviklingskonsulent, hvis I ønsker at arbejde med jeres frivillighed.

Frivillig_thumb_strategibanner

Frivillig_thumb_kassebannerFrivillig_thumb_linksbannerFrivillig_thumb_kontaktbanner