Vælg en side

Talentudvikling

Bueskydning Danmarks talentudvikling følger Team Danmarks definition og rammer for talentudvikling. Team Danmark har udarbejdet et definerer værdisæt for talentudvikling, med en grafisk fremstilling af Team Danmarks talenthus. Den værdisætning har Bueskydning Danmark overført til egen talent struktur, og implementeret i arbejdet på at skabe en værdifuld, struktureret og engageret talentudvikling i bueskydning.

Team Danmarks talenthus bygger på 5 værdier:
Helhed
Udvikling
Samarbejde
Engagement
Trivsel

I Bueskydning Damarks Aldersrelateret Trænings Koncept, ATK BUE, er talentudvikling og talentbegrebet et beskrevet emne. ATK BUE siger blandet andet: “Børn udvikler sig forskelligt. Uanset om vi taler om fysisk eller mental udvikling, er det sjældent, at man ved udelukkende at tage udgangspunkt i alderen kan sige noget entydigt om en persons udvikling. Alle, der selv har børn eller måske arbejder med børn og unge til hverdag ved at der meget store individuelle forskelle hos forskellige børn, selvom de måske er på samme alderstrin og er af samme køn.

Der kan være meget store forskelle på, hvad og hvordan den enkelte lærer bedst, og i høj grad hvor hurtigt den enkelte lærer. Netop dette er udgangspunktet for teorien og læringsstile, som vi hører omtalt i skoleverdenen. Den enkelte lærer bedst på sin egen unikke måde. Dette er vigtigt at vide for den person, der træner de unge. Det er derfor væsentligt, at træneren gør sit yderste for at forstå den enkelte unge og forsøger at sætte sig ind i, hvordan den enkelte skytte lærer bedst.

Af mange forskellige grunde er dette desværre ikke altid muligt. Derfor er det vigtigt, at træneren er opmærksom på, at de fleste undersøgelser næsten entydigt peger på at: ”En varieret træning, der tager udgangspunkt i den enkelte, er ofte motiverende og givende.”

I ATK for bueskydning skelner vi mellem tre udviklingstrin, som vi vil anvende:
• Før-pubertet (drenge 6-12 år, piger 6-11 år)
• Pubertet (drenge 12-16 år, piger 11-14 år)
• Efter-pubertet (drenge 16-20+ år, piger 14-18+ år)

Det er væsentligt, at man er varsom med at bruge aldersinddelingen bogstaveligt, da aldersinddelingen individuelt sagtens kan variere med op til flere år. ATK BUE er bygget op omkring tre udviklingstrin, ligesom vi har en udviklingstrappe. Den er opdelt i ovennævnte tre trappetrin: Før-pubertet, pubertet og efter-pubertet. Hvert af de tre udviklingstrin er yderligere inddelt i henholdsvis:• Teknisk træning
• Fysisk træning
• Mental træning

Du kan læse meget mere om emnet i ATK BUE.

 

Den rigtige platform for udvikling

“En glad skytte lærer bedst”. Derfor søger Bueskydning Danmark at skabe glade skytter, ud fra træning på den bedst mulige platform. I Bueskydning Danmarks talentudviklingsstruktur kan skytten indgår på flere platforme samtidig. Figuren her giver et overblik over de niveauer som talentskytten kan være på, og hvad hovedformålet er med den konkrete platform.

 

Talentudvikling i samarbejde med Team Danmark

Bueskydning Danmark har via det strategiske værktøj, Masterplanindgået aftale med Team Danmark omkring forbundet talentudviklingsvirksomhed. Masterplanen beskriver blandt andet mål og handling for forbundets talentcentre: “Bueskydning Danmark vil understøtte talentudviklingen gennem et regionalt netværk af talentcentre og træningssamlinger for talenter, hvor en beskrevet udviklingstrappe danner ramme for indsatserne (træningsmiljøer på fælles grundlag). Bueskydnings talentcentre bygges oven på klubbernes arbejde og henvender sig primært til aldersgrupperne FITA kadet og FITA junior (16-20 år). Talentcentrene tilbyder udover bueskydetræning også undervisning i sportskompetencer som fysisk træning, sportspsykologi og ernæringsvejledning. Talentcentrene etableres i samarbejde med kommuner og lokale klubber, som forventes at arbejde med en træning, der lever op til Bueskydning Danmarks aldersrelaterede træningskoncept. Talentcenteret (talentcentertræneren) skal tage initiativ til aktiviteter, der udbreder ATK Bue i regionen og samarbejdet mellem trænere i den regionale talentudvikling.”

“Teknikskolen har til formål at udbrede interessen for at arbejde med korrekt teknik i henhold til forbundets linje, og at udbrede kendskabet til ATK Bue direkte til de unge skytter, og skytternes trænere. Konceptet for teknikskoler er målrettet 10-15-årige (teknikvinduet) og består af temasamlinger på forskellige dage med træning hjemme ind imellem. For forbundet er teknikskolen et strategisk middel til at komme helt ud til skytterne med den autoriserede teknik og derved understøtte udviklingen af den røde tråd.”

“Bueskydning Danmark vil give forbundstilknyttede trænere et bredt funderet fælles grundlag at arbejde ud fra (samordnet indsats) samt et individuelt kompetencemæssigt løft ud fra en analyse af den enkelte træners styrker og svagheder. Vi skal også opnå, at forbundet har en gruppe trænere (4-6 trænere), der igennem dette indsatsområde, praktiske erfaring og involvering i forbundets elite- og talentarbejde, kan styrke talentarbejdet og generere et stærkere output fra vores talentcentre.”

Spørgsmål?

Har du spørgsmål til Elite? Så kontakt vores Sports- og udviklingschef, Kenn Romme, og/eller den eliteansvarlige i bestyrelsen, Henny Jeremiassen.

Kenn Romme
+45 5196 6598
Skriv til Kenn her

Gunhild Brynning
+45 5054 4403
Skriv til Gunhild her