Vælg en side

Skytterepræsentant

Skytterepræsentant – 3D

Claus Kjær Vigen Jensen

Skriv til Claus her

Skytterepræsentant – Compound

Tanja Gellenthien

Skriv til Tanja her

Skytterepræsentant – Recurve

Randi Degn

Skriv til Randi her

Skytterepræsentant – Barbue

Maria Olesen

Skriv til Maria her

Skytterepræsentant – Recurve Ungdom

Holger Vestergaard

Skriv til Holger her

Skytterepræsentant – Compound Ungdom

Pil Muk Carlsen

Skriv til Pil her

Hvad er en skytterepræsentant?

 • Bueskydning Danmark arrangerer valg af skytterepræsentanter i recurve, compound og 3D i seniorregi samt for recurve og compound i ungdomsregi.
 • Skytterepræsentanten er valgt af skytterne i disciplinen. Skytterepræsentanterne forventes at kunne sparre med hinanden i de sammenhænge, hvor der er anledning dertil.
 • Skytterepræsentantens opgave er at være med til at sikre et optimalt samarbejde og en effektiv kommunikation mellem forbund og aktive skytter.
 • Skytterepræsentanten er den sportslige ledelses høringspart, når koncepter og forhold er i høring.
 • Forbundet indkalder skytterepræsentanterne til samarbejdsmøde i henhold til skytteaftalen (2 gange årligt).
 • Forbundet kan kontakte skytterepræsentanterne for at få deres personlige vurdering af forskellige forhold. Såfremt der er tale om et fortroligt forhold, hvilket i givet fald er oplyst af forbundet, er skytterepræsentanten forpligtet til også at bevare informationen fortroligt.
 • Forbundet kan kontakte skytterepræsentanterne for at få en vurdering fra disciplinens skytter, hvor skytterepræsentantens rolle er at sikre en høring inden for disciplinen og et nuanceret svar retur.
 • Forbundet inddrager ikke skytterepræsentanten i forhold, hvor andre skytters private forhold behandles med mindre den involverede skytte har accepteret det.
 • Skytterepræsentanten kan til enhver tid på egne eller andre skytters vegne rejse spørgsmål eller forhold, der kræver afklaring, forklaring eller ønsket diskuteret.
 • Forbundet forventer, at skytterepræsentanten på eget initiativ tager forhold op med forbundets sportslige ledelse, hvis de oplever i skyttemiljøet væsentlige problemstillinger for samarbejdet. Det kan ske både i specifik form og i en mere generel (anonym) form.
 • Såfremt skytterepræsentanten eller forbundets ledelse ikke oplever at kunne indgå i et fornuftigt samarbejde med hinanden om at sikre et optimalt samarbejde og en effektiv kommunikation, skal det meddeles til den anden part. Kan et afklaringsmøde med en eller flere repræsentanter fra bestyrelsen ikke løse den situation, skal skytterepræsentantens position afklares med et ekstraordinært valg.