Covid-19

Covid-19

Corona: find råd og vejledning – og DIF’s anbefalinger

Klik på billedet og kom ind på DIF’s side med råd, vejledninger og anbefalinger

 

Corona hjælpepakker

DIF og DGI’s corona-hjælpepulje lukkede d. 26. marts for ansøgninger for tab i første kvartal 2021 som følge af coronarestriktioner. Der vil blive meldt ud, hvis DIF og DGI’s corona-hjælpepulje bliver tilført yderligere midler til dækning af tab, som indtræffer efter 31. marts 2021.

Tryk på billedet – og få en oversigt over de forskellige hjælpepakker din forening kan søge støtte fra og hvordan – herunder også andre støttepakker.


 

 

Coronasmitte i klubben – Hvad gør I

Risikoen for at et medlem bliver smittet med corona, er noget enhver klub bør være forberedt på. Få konkrete råd til, hvordan I bør håndtere det, hvis uheldet er ude i jeres klub.

Får I besked om, at et medlem i jeres forening er smittet med corona, er det vigtigt, at I reagerer hurtigt og ansvarligt. Det gør I bedst ved at forberede jer, så I har en køreplan klar, hvis I får brug for det.
Her får du vores anbefaling til, hvordan I kan håndtere det, hvis et medlem bliver konstateret smittet med corona.
Få overblik over situationen
 • Bliver et medlem konstateret smittet med corona, afhænger jeres håndtering af:
 • Hvor tæt den smittede har været på sine holdkammerater
 • Hvornår kontakten har været der
 • Hvor længe den har varet
Hvor mange, der skal i karantæne, når en person bliver testet positiv for COVID-19 afhænger af, om der er tale om nære kontakter eller ej.
Nære kontakter er fx familiemedlemmer, man bor sammen med, eller personer, som man har opholdt sig tættere end en meter af i mere end 15 minutter m.m.
I idrætssammenhæng vil nære kontakter altså typisk være holdkammerater, trænere mv.
Vi anbefaler, at der tages kontakt til Styrelsen for patientsikkerhed/smitteopsporingsenheden på telefon: 32 32 05 11 (tast 2).
Fordel roller og udpeg en kontaktperson
Når I har fået overblik over situationen, er det vigtigt, at I kommunikerer troværdigt, ærligt, åbent og hurtigt.
Vi anbefaler, at I vælger en person, der er ansvarlig i sagen – det kan for eksempel være formanden eller et bestyrelsesmedlem. Det er denne person, som alle i klubben kan kontakte, hvis de har spørgsmål.
I bør også vælge en talsperson, der har til opgave at udtale sig til pressen og som står som afsender på fx mails til klubbens medlemmer.
Talspersonen kan være den samme som den ansvarlige, men er det ikke nødvendigvis. Et godt tip er kun at vælge én talsperson.
Send information ud til jeres medlemmer
Når I har dannet jer et overblik og fordelt rollerne, bør I kontakte alle de medlemmer, den smittede kan have været i tæt fysisk kontakt med.
For at overholde GDPR (Persondataforordningen) må I ikke nævne navne på medlemmer med et positivt testresultat, med mindre de pågældende har givet tilsagn til det.

Se forslag til mailtekst
I kan med fordel også overveje at orientere resten af klubben – rygterne svirrer hurtigt. Vælger I at kommunikere åbent om situationen på fx Facebook og/eller pr. mail direkte til alle medlemmer, er I med til at styre den kommunikation, der finder sted.

Overvejelser vedr. træning efter en positiv corona-test
Sædvanligvis vil den corona-smittede ifm. den positive test blive informeret af Styrelsen for patientsikkerhed om, hvem de skal kontakte mhp. test og karantæne.
I bør desuden overveje at indstille træningsaktiviteter for potentielt smittede, indtil der er kommet klarhed over situationen.
Se også Sundhedsstyrelsens vejledning ifm. corona-smitte, som man bør følge.
Under hele forløbet: Hjælp de berørte
Igennem hele forløbet er det vigtigt, at klubben ikke kun kommunikerer til og er der for alle de øvrige medlemmer. Den skal også være der for det medlem, der potentielt er smittet.
For det første er det ikke sjovt at være smittet med COVID-19 – men det er måske endnu værre at vide, at man potentielt har smittet flere andre. Måske endda selvom man ingen symptomer har haft.
Nyttige links
Se vores anbefalinger på dif.dk/coronasmitte
Hvis du ikke kan finde svar på dine spørgsmål på coronasmitte.dk eller på sst.dk, kan du ringe til myndighedernes fælles hotline på telefon 70 20 02 33.
Inspirationspakke til klubber: Tips og konkrete værktøjer

Tryk på billedet

Nye restriktioner for Idrætten – opdateret 22-3-2021

Stigende smitte i hele landet medfører nye restriktioner i alle kommuner, og det betyder bl.a., at

Fra tirsdag den 15. december 2020 og frem gælder er al indendørs sport aflyst! 

Vi håber, at de nye tiltag hurtigt får den ønskede effekt, så restriktionerne kan blive ophævet igen, og børn og unge igen kan mødes med hele holdet i den lokale idrætsforening.

I mellemtiden ligger der – igen – en stor opgave hos jer, der skal forsøge at afvikle idrætsaktiviteter for børn og unge under nye forhold.

Coronaens indtog i marts har gjort 2020 til et meget vanskeligt år at være frivillig i. Alligevel har de mange frivillige i foreningsidrætten igen og igen formået at holde liv i aktiviteterne og skabe et lys i mørket for både børn, unge og voksne.

Vi håber, at så mange foreninger og idrætsgrene som muligt kan finde kræfterne til det også denne gang, så vores børn og unge fortsat kan dyrke idræt.

Her kommer fire gode råd, som vi håber, kan hjælpe lidt på vej:

FIRE gode råd til jer der stadig må træne – hvis I f.eks. vælger at træne udendørs

 1. Lav faste grupper på max 50 inkl. træner
  Det er fortsat muligt at træne i mindre grupper på max 25 inkl. træner. Overvej, om det kan give mening for jer at inddele jeres børn og unge i mindre hold på max 5 inkl. træner, så det så vidt som muligt er de samme børn/unge, der træner sammen hver gang.
 2. Sådan kan I trygt afvikle træning for flere grupper samtidig
  I kan fortsat afvikle træning for flere grupper samtidig, hvis I sikrer, at:- Hver gruppe max er på 50 personer inkl. træner
  – Der er tilstrækkelig afstand mellem grupperne – gerne mindst 2 meters afstand.
  – I klart afgrænser den ene træningszone fra den anden. Anvend fx kegler, toppe, snor, kridt eller anden tydelig markering.
  – Der altid er en træner eller anden ansvarlig til stede ved afvikling af idrætsaktiviteter for børn – husk, at vedkommende tæller med i det samlede antal på max 5.
 3. Giv jeres trænere et skulderklap
  Det betyder meget at blive anerkendt og særligt i år har alle trænere og frivillige fortjent et kæmpe skulderklap. Benyt lejligheden til at sende dem en varm hilsen og tak for deres store indsats – benyt fx jeres Facebook-side til formålet og lad alle klubbens medlemmer og forældre være med til at bidrage i kommentarfeltet i den velfortjente ros.
Nyttige dokumenter

Dokumenter, der kan være nyttige for dig at downloade:

Bueskydning Danmarks retningslinjer for fase 4, indendørs bueskydning

Print disse plakater og brug på Jeres indendørsbaner:
Corona Poster, bueskydning
Corona Poster, STOP
Corona Poster, forebyg

OPDATERET – Retningslinjer for indendørs skydning

Udarbejdet ud fra anbefalinger fra Danmarks Idrætsforbund                                                     

Nedenstående finder du Bueskydning Danmarks retningslinjer, udarbejdet ud fra DIFs retningslinjer for indendørs idræt. Rammerne tager udgangspunkt i Kulturministeriets ”Retningslinjer for genåbning af idræts- og foreningsliv indendørs”.

Indendørs træning vil normalt medføre større smitterisiko end udendørs træning. Forudsætningen for at gå i gang med indendørs bueskydning er, at den lokale bueforening har sikret at rammerne er på plads, inden aktiviteterne sættes i gang. For en god ordens skyld gør vi også opmærksom på, at retningslinjerne nedenfor ikke tilsidesætter sundhedsmyndighedernes og Rigspolitiets anvisninger, ligesom øvrig lovgivning er gældende.

Er din forening i tvivl omkring forudsætningerne for at afvikle træning og/eller stævner, så kontakt Bueskydning Danmark. I bør som forening fastslå overfor jeres medlemmer, at foreningen IKKE dækker evt. bødeforlæg for overtrædelser af de gældende regler, hvis bøden gives ud fra en adfærd som klubben allerede har taget højde for i tilrettelæggelsen af træningen.

 • Forsamlingsforbuddet om max 10 personer – PT må INGEN træne indendørs
  • Der må maksimalt forsamles 10 personer inkl. træner/instruktør pr. indendørs bane. Inde-faciliteterne er forskellige i de respektive klubber, hvorfor forsamlingstætheden kan variere fra klub til klub. Der må maksimalt tillades adgang for 1 person pr. 2 m2 gulvareal på og bag skydelinjen. For Bueskydningsfaciliteter vil der være mange m2 til rådighed via skydebanens længe. Hold derfor fokus på at tætheden ikke giver anledning til bekymring i arealet bag skydelinjen.
  • Såfremt børn og voksne skal træne samtidigt på samme bane følges forsamlingsforbuddet for voksne – dvs. max. 10 personer pr. bane.
  • Såfremt der er MERE end 10 voksne og børn til stede skal der sektionsopdeles! 
  • Hvis der KUN er børn og trænere til stede er forsamlingsforbuddet max 50 personer i alt – dvs. trænere og ansvarlige voksne tæller med i de 50
  • Sundhedsstyrelsens anbefalinger er fortsat, at der holdes mindst 1 meters afstand mellem personer i det offentlige rum. Dette skal overholdes på alle tidspunkter under træning & stævner.
  • Hvis der er flere grupper af maksimalt 10 personer til stede på den samme buebane, skal man sikre, at der er tilstrækkelig afstand mellem grupperne, så de ikke udgør én samlet gruppe. Anbefalingen er, at der er mindst 2 meter mellem hver bane. Inddel store baner i mindre zoner, anvend kegler, snor eller anden tydelig markering, som klart afgrænser banen/zonen. Marker f.eks. tydeligt med en bar måtte imellem banerne. Forsamlingstætheden må ikke komme under 4 kvm pr. person.
  • Eks: Man må gerne være 4 skytter på en måtte hvis der skydes 2 og 2 AB /CD med en meter mellem skytterne, når man ved markering ikke står i en klump, men at der kun går 2 hen ad gangen. Vær obs på retningslinjer for kontaktpunkter som også gælder ansigter.
  • Ved stævner skal retningslinjerne om inddeling i grupper og zoner følges. Der må IKKE afvikles enkeltstående stævner hvor personer mødes på tværs af grupper, da forsamlingsforbuddet således ikke overholdes. Der skal være tale om adskilte aktiviteter fra zone til zone, og hvor aktiviteter i de enkelte zoner ikke må ’tilhøre’ samme arrangement eller begivenhed.
  • Der skal være en træner / frivillig til stede pr. gruppe, når der er tale om træning / aktiviteter for børn og unge.
  • Deltagerne til aktiviteterne skal straks ved ankomst til buebanen placere sig i den gruppe, som de deltager i under aktiviteten. Deltagere må ikke skifte mellem forskellige grupper under aktiviteten. Dette gælder også træneren tilknyttet den specifikke gruppe.
  • Deltagerne må GERNE skifte gruppe fra én træning til den næste, men undgå gerne dette.
  • Forældre, der ikke har en aktiv rolle i træningen, bør som udgangspunkt ikke befinde sig i rummet. Alternativt kan der laves en separat forældresektion – og da de ikke er udøvende – skal de have mundbind på.
 • Indendørs idrætter uden kropskontakt (Bueskydning) – PT må INGEN træne indendørs
  • Der skal i eller ved buklubbernes lokaler, være vand og flydende sæbe eller håndsprit (70-85% alkohol) tilgængeligt for deltagere og besøgende. Der bør være engangshåndklæder.
  • Kontaktpunkter som redskaber, værksteder, borde/stole osv. skal rengøres ofte og afsprittes før og efter aktivitet samt så hyppigt som muligt under aktiviteten. Det anbefales at skytter ikke skyder på fælles ansigt, dyr eller andet mål.
  • Det anbefales kraftigt, at der så vidt muligt benyttes personligt bue-udstyr. Hvis dette ikke er muligt, skal der være særskilt opmærksomhed på rengøring af fælles udstyr efter brug pr. skytte.
  • Alle skytter, forældre og klubledere skal oplyses om, og overholde Sundhedsstyrelsens anbefalinger om god hygiejne og hensigtsmæssig adfærd, herunder jævnlig og grundig håndvask. Opsæt plakater på skydebanen og udsend infoskrivelser. Brug klubbens sociale medier til at give retningslinjerne for jeres facilitet.
  • Lav hyppig udluftning hvis dette er muligt.
 • Klubhuse, omklædningsrum, badefaciliteter etc.
  • Indgå i dialog med kommunen omkring ekstra rengøring i Jeres inde-facilitet, specielt med fokus på fællesarealer, toiletter og badefaciliteter.
  • Hyppig og grundig rengøring af fælles kontaktpunkter skal som minimum ske en gang dagligt og oftere ved mange berøringer.
  • Lav en plan for effektiv, synlig og tidsbestemt rengøring og desinfektion (hyppighed efter en konkret vurdering) af kontaktpunkter, herunder med særligt fokus på håndtag, gelændre, lyskontakter, bordoverflader, vandhaner & redskaber som hyppigt berøres af mange. Fælles kontaktpunkter kan med fordel markeres, lige som fjernelse af ikke-nødvendige kontaktpunkter og fremme af kontaktfrie løsninger anbefales.
  • Lav en plan for indgang/udgang, samlingsområder osv. Undgå at folk klumper i døren, eller ved områder omkring udstyr, køkken eller lign. Erfaringer viser at folk mangler instrukser i adfærd uden for de markerede træningsområder. Afstandskrav, øget hygiejne og management af medlemmers adfærd i grupper, gælder for ALLE faciliteter.
 • HUSK de generelle retningslinjer – PT må INGEN træne indendørs
  • MAX 10 personer per afmærket zone, 1 person pr. 2 m2.  Børn og unge 50 personer
  • Hold fokus på tætheden bag skydelinjen, hvor afstanden imellem personer ikke må være bekymrende.
  • Vær særlig opmærksom på håndhygiejne – brug håndsprit!
  • Man skal holde sig hjemme, hvis man har symptomer som feber, hoste eller muskelømhed, og gå straks hjem selv ved milde symptomer
  • Host eller nys sker i albuen eller i et papirlommetørklæde
  • 1 meters afstand på skydelinjen, 2 meters afstand imellem alle som er retvendt (ansigt mod ansigt). Vær specielt obs på trænerrollen i forhold til skytten!
  • Undgå fælles kontaktflader. Vær obs på brugen af fælles ansigter, dyr eller andre mål.

Find yderligere info her:

DIF: råd og vejledning om Corona:

https://www.dif.dk/da/forening/raad-og-viden-om-idraetsudvikling/corona

 

Inspirationspakke til klubber fra DIF:

https://www.dif.dk/da/forening/raad-og-viden-om-idraetsudvikling/corona

 

Kulturministeriets retningslinjer fra 8. august 2020:

https://kum.dk/fileadmin/KUM/Documents/COVID-19_DOX/Retningslinjer_for_genaabning_/Retningslinjer_for_genaabning_af_indendoers_idraets-_og_foreningsliv_samt_idraets-_og_fritidsfaciliteter_august.pdf

Opdateret 22-3 – Top 7 spørgsmål og svar vedr. nye corona-restriktioner

7 spørgsmål og svar vedr. udendørsidræt i en corona-tid

Fra på mandag den 22. marts kan vi mødes op til 50 personer til udendørstræning i foreningsidrætten. Få genopfrisket regler for udendørstræning i en coronatid.

 1. Er det både børn og voksne, der må mødes op til 50 personer til udendørs træning/kamp?
  Ja, både børn og voksne er omfattet af forsamlingsforbuddet på max 50 personer ved udendørs idræt, som både dækker over træning og evt. kamp.
 2. Er der krav om negativ test, før man må deltage i udendørs træning?
  Nej, der er ikke krav om corona-test eller negativ test.
 3. Må vi rykke indendørs træning udendørs?
  Ja, det er tilladt at afvikle træning udendørs i grupper på op til 50 personer inkl. træner, hvis der er adgang til faciliteter. Det gælder alle idrætter, også dem, der ”normalt” træner indendørs.
 4. Tæller en træner, dommer mv. med i forsamlingsforbuddet på 50?
  Ja, forsamlingsforbuddet omfatter alle de tilstedeværende dvs. både udøvere, trænere, dommer og evt. tilskuere eller forældre mv.
 5. Må vi arrangere træning for flere grupper samtidig?
  Ja, hvis I sikrer, at hver gruppe er på max 50 personer inkl. træner. I skal desuden sikre, at I overholder følgende:

  • Der skal være tilstrækkelig afstand mellem grupperne – gerne mindst 2 meters afstand.
  • I skal sørge for at afgrænse den ene træningszone fra den anden. Anvend fx kegler, toppe, snor, kridt eller anden tydelig markering.
  • Der skal altid være en træner eller anden ansvarlig til stede ved afvikling af idrætsaktiviteter for børn. Husk at vedkommende tæller med i det samlede antal på max 25 personer.
 6. Må en træner stå for aktiviteter i flere grupper af 50 samtidig?
  Nej, hvis der er flere grupper til stede på samme tid, må en instruktør eller træner kun have ansvaret for aktiviteterne i en af grupperne.
 7. Må klubhuse og foreningslokaler benyttes i forbindelse med f.eks. toiletbesøg og afhentning af udstyr?
  Ja – toiletter, opbevaringsskure mv. må gerne holdes åbne for opbevaring og kortvarige ophold
OPDATERET 25.3.2021 – Seneste Q&A fra DIF
Retningslinjer for Udendørs skydning

Udarbejdet ud fra anbefalinger fra Danmarks Idrætsforbund 

Nedenstående finder du Bueskydning Danmarks obs-punkter for afvikling af buestævner efter gældende regler for covid-19 hensyn. Retningslinjerne er udarbejdet ud fra DIFs retningslinjer for udendørs idræt. Rammerne tager udgangspunkt i Kulturministeriets ”Retningslinjer for genåbning af idræts- og foreningsliv, udendørs”. For en god ordens skyld gør vi også opmærksom på, at retningslinjerne nedenfor ikke tilsidesætter sundhedsmyndighedernes og Rigspolitiets anvisninger, ligesom øvrig lovgivning er gældende.

Det er til enhver tid den lokale bueforenings ansvar at sikre at rammerne er på plads for forsvarlig afvikling af buestævner inden aktiviteterne sættes i gang.

I bør som forening fastslå overfor jeres medlemmer/gæster, at foreningen IKKE dækker evt. bødeforlæg for overtrædelser af de gældende regler, hvis bøden gives ud fra en adfærd som klubben allerede har taget højde for i tilrettelæggelsen af stævnet.

Grundelement

Grundelementerne for forebyggelse af smittespredning, som alle bør efterleve, er i prioriteret rækkefølge:

 • Isolation af personer med symptomer
 • Hygiejne med fokus på hosteetikette, håndhygiejne og kontaktpunkter
 • Kontaktreduktion med fokus på afstand, hyppighed, varighed og barrierer

Afvikling af buestævner
Husk at Bueskydning Danmarks dommere/stævneledere ikke er eksperter på Covid-19 retningslinjer. De er på samme informationsniveau som alle andre, og de deltager ikke ved stævnet som Covid-19 kontrollanter.

 • Forsamlingsforbuddet skal til enhver tid overholdes. Husk at alle træner, ledere, dommere osv. tæller med inden for max-grænsen for forsamlingen. Overstiger det samlede antal maxgrænsen for forsamlinger, skal det tydeliggøres at der er tale om 2 separate stævner, med hver deres skydeledere, afdelt i zoner. Zonerne kan ikke dele øvrige faciliteter, men kan godt dele lydanlæg. Dommerne må gerne gå på tværs af zonerne.
 • Der skal sættes informationsplakater (til dig der træner udendørs) op på relevante steder på buebanen: https://bueskydningdanmark.dk/nye-covid-19-anbefalinger-og-formandsmoede/
 • Håndsprit skal være tilgængeligt for alle, og skal placeres på banen således at alle kan komme til det uden at skulle gå for meget på tværs af banen bagved skydelinjen.
 • Skytter kommer til at dele kontaktflader ved ansigtet/måtten. Tag stilling til hvordan I kan minimere smitterisiko. Eks: Én skytte trækker alle pile og spritter hænder før. Der bruges handsker ved måtten. Alle skytter spritter jævnligt hænder, da de vil dele kontaktflader.
 • Der skal være minimum 1 meter imellem skytterne på skydelinjen. Ved retvendte (ansigt mod ansigt) gælder det at der skal være 2 meter imellem skytterne.
 • Skytterne må ikke gå ned og trække pile i grupper af 4 (2 AB, 2 CD). Skytter bør altid gå forskudt ned af banen således at markering og udtrækning foregår med minimum 1 meters afstand og max 2 ad gangen (husk at sætte ekstra tid af til dette)
 • Ved salgsboder/madboder indrettes ind/ud zoner og der markeres ventelinjer med minimum 1 meters afstand imellem.
 • Ved toiletter markeres ventelinjer med minimum 1 meters afstand imellem. Toiletter rengøres ofte.
 • Der bør være en frivillig til stede under afvikling af bue-stævnet, der har til opgave at forebygge opbygning af tætte forsamlinger og generelt ansvar for forebyggelse af smitte.
 • Deltagerne til stævnet skal straks ved ankomst til banen placere sig ved det bane nr., som de skal skyde ved under stævnet. Dommere, frivillige og andre officials må gerne være gennemgående og deltage i flere grupper. Skal skytter flytte bane skal nyt ansigt benyttes, og øvrigt udstyr sprittes af.
 • Der må gerne arrangeres sociale aktiviteter i forbindelse med et bue-stævne, men der skal være skærpet opmærksomhed på, at forsamlingsforbuddet og afstandskravene efterleves. Ved sociale aktiviteter bør der være frivillige til stede, der har til opgave at sikre, at skytterne ikke færdes for meget på tværs bag skydelinjen, og at forsamlingsforbuddet og afstandskravene overholdes.
Træning under corona: Kan I bestå POLITI-testen?

Hvordan organiserer I bedst gruppeopdelt træning for voksne, så I ikke bryder forsamlingsforbuddet og risikerer bøder? Hvad er reglerne for tilskuere? Kan I have tilskuere til træning, og hvordan kan I i så fald sikre, at det sker forsvarligt?

DIF har samlet deres bedste råd til, hvordan I selv kan foretage disse vurderinger på en ansvarlig måde.

De kalder det ”POLITI-TESTEN”. Det vil nemlig altid være en meget konkret vurdering, om det gældende forsamlingsforbud er overholdt eller ej uanset vores retningslinjer. Politiet vil ofte skulle foretage denne vurdering på et kort øjeblik. Det syn, der møder dem, vil danne basis for deres konklusion.

Råd nr. 1: Klart og effektivt adskilte grupper
Det er fortsat muligt at sektionsopdele træningen i grupper på max 5 personer for voksne, hvis grupperne er tydeligt og effektivt adskilt med fx kegler eller lign. Vores anbefaling er, at der er mindst to meters afstand mellem grupperne.

Grupperne kan enten selvtræne, eller der kan være en træner, der står for træningen. Som noget nyt, åbner de nye retningslinjer op for, at en træner godt må have ansvaret for træningen/aktiviteterne i flere grupper, hvis grupperne er tydeligt og effektivt adskilt med fx kegler eller lign. Træneren må desuden kun være fysisk placeret i den ene af grupperne og må således ikke have kontakt med personerne i en anden gruppe.

Test-spørgsmål:
Vil det være tydeligt for politiet:

 • at der er tale om forskellige grupper?
 • at grupperne tydeligt og effektivt er adskilt med fx kegler, tape eller lign.?
 • at der ikke er personer, som bevæger sig fra gruppe til gruppe?

Råd nr. 2: Lav en struktureret plan for tilskuere
Der er tilladt at have tilskuere ved både stævner og træning. Dette er en mulighed, som mange forældre typisk gerne vil benytte sig af.

Vælger I at tillade tilskuere, bør I lave en plan, som sikrer, at I kan overholde følgende:

 • Tilskuerne skal have en fast plads og skal sidde ned under hele træningen eller turneringen– kun toiletbesøg, kortvarige besøg i fx cafeteria mv. kan forsvare, at de forlader deres plads.
 • Den faste plads kan enten være på fx tribuner eller en medbragt klapstol.
 • Tilskuerne skal være placeret med næsen i samme retning alle sammen, og der skal være mindst én meters afstand til hinanden, ligesom der skal være mindst 2 m2 areal pr. tilskuer.
 • Tilskuerne må ikke have kontakt med de udøvere, der træner – det gælder også for forældre.
 • Evt. forplejning skal indtages på de faste pladser med mindre, der er offentlig tilgængelige cafeterier eller restauranter i idrætsfaciliteterne.

Test-spørgsmål:
Vil det være tydeligt for politiet:

 • at der er tale om tilskuere – dvs. kan I fx sikre, at børnene ikke løber frem og tilbage mellem træning og forældre på tilskuerpladserne?
 • at tilskuerne placerer sig med den nødvendige afstand til hinanden –med næsen i samme retning?

Råd nr. 3Nødvendige voksne i børn og unge grupper til og med 21 år (forsamlingsforbud på 5)
Der gælder et forsamlingsforbud på 5 personer ved idrætsaktiviteter for børn og unge til og med 21 år inkl. ”nødvendige voksne”.

Men hvad er en ”nødvendig voksen”? Og kan man presse citronen en smule og fx hævde, at Hans, Valdemar og Otto på 22 år, er ”nødvendige voksne”, fordi de er blevet forfremmet som hjælpetrænere på seniorholdet?

Vores klare anbefaling er, at I ikke presser citronen. Det er brandærgerligt, at tre holdkammerater ekskluderes fra fællesskabet og træningen for en periode. Men det er prisen, vi desværre må betale for at holde en stor del af vores børn og unge-idræt i gang.

Vores bedste råd er, at I kun fortsætter med de ”nødvendige voksne”, der var behov for, FØR de nye restriktioner blev indført.

Test-spørgsmål:
Virker det plausibelt, at er der mere end 1-2 voksne træner på et ungdomshold? Eller virker nødvendigt med forældredeltagelse til børn over 12 år?