Bredde

Bredde

Formand for breddeafdelingen er Hans Lassen

Den fuldstændige adresseliste med email, telefonnumre og adresser kan findes her.

Breddeafdelingens arbejdsområder

Breddeafdelingen har til opgave:

  • at forestå den fortsatte udvikling af breddeidrætten i forbundet i henhold til de retningslinier, der er fastsat af bestyrelsen og forbundsmødet.
  • at iværksætte og fremme aktiviteter, der sikrer udbredelsen af bueskydning på tværs af alders-, uddannelses-, kønsmæssige- og sociale forskelle i overensstemmelse med behov og ønsker fra foreninger og unioner
  • at inspirere til og igangsætte aktiviteter, der forbedrer vilkårene i foreningernes arbejde for bredden.
  • til stadighed at vurdere de vilkår, under hvilke breddeidrætsarbejdet foregår inden for forbundet og dets foreninger.
  • at virke for etablering af nye foreninger og være disse behjælpelige i opstartsperioden

Udviklingspulje

Breddeafdelingen har en mindre pulje med penge som bliver uddelt til udviklingsprojekter.

Der ydes tilskud til projekter hvor udviklingen af foreningen er sat i ramme i samarbejde med Bueskydning Danmarks udviklingskonsulent. Hele udviklingspuljens indhold kan findes under menuen udviklingspulje her på siden.

Ansøgninger indeholdende beskrivelse af aktiviteten samt et budget sendes til udviklingskonsulenten – se mail i kontaktinfo her på siden.

Andet

Bueskydning Danmarks udviklingskonsulent er i samarbejde med Danmarks Idrætsforbund ansat til at varetage udviklingen og udførelsen af breddeafdelingens aktiviteter. Du kan her se den 2 årige aftale som er indgået med DIF for perioden 2014-2015.

 

Download (PDF, 562KB)