Bredde

Bredde

Formand for breddeafdelingen er Hans Lassen

Den fuldstændige adresseliste med email, telefonnumre og adresser kan findes her.

Breddeafdelingens arbejdsområder

Breddeafdelingen har til opgave:

  • at forestå den fortsatte udvikling af breddeidrætten i forbundet i henhold til de retningslinier, der er fastsat af bestyrelsen og forbundsmødet.
  • at iværksætte og fremme aktiviteter, der sikrer udbredelsen af bueskydning på tværs af alders-, uddannelses-, kønsmæssige- og sociale forskelle i overensstemmelse med behov og ønsker fra foreninger og unioner
  • at inspirere til og igangsætte aktiviteter, der forbedrer vilkårene i foreningernes arbejde for bredden.
  • til stadighed at vurdere de vilkår, under hvilke breddeidrætsarbejdet foregår inden for forbundet og dets foreninger.
  • at virke for etablering af nye foreninger og være disse behjælpelige i opstartsperioden

Andet

Bueskydning Danmarks udviklingskonsulent er i samarbejde med Danmarks Idrætsforbund ansat til at varetage udviklingen og udførelsen af udviklingsaktiviteterne, vedtaget i Bueskydning Danmarks forbundsstrategi, godkendt af Danmarks Idrætsforbunds bestyrelse for 2018-2021.

Du finder strategien her: Bueskydning Danmarks forbundsstrategi