Antidoping

Antidoping

Doping og bueskydning

Selvom bueskydning generelt ikke er en sport man forbinder med doping, gælder de samme regler som i alle andre sportsgrene. Disse regler er fastsat af Den Internationale Olympiske Komite (IOC) og World Anti Doping Agency (WADA).

Den officielle danske definition af doping er :
Ved doping forstås tilstedeværelsen i den menneskelige organisme af stoffer, der er forbudt i henhold til IOC/WADA’s liste over forbudte stoffer. Brug af sådanne stoffer, tilstedeværelsen af sådanne stoffer i urin- eller blodprøve, samt anvendelse af metoder til at ændre analyseresultatet af en urin- eller blodprøve er forbudt.

Reglerne om doping gælder både i forbindelse med træning og ved stævner, ligesom reglerne umiddelbart er de samme for motionister og eliteudøvere. Det er den aktive skyttes eget ansvar at overholde reglerne. Læs mere herom her.

Doping og medicin
Der er medicin, som er på Dopinglisten. Har du fået medicin på recept fra din læge, som er på Dopinglisten, er det i nogle tilfælde nødvendigt at søge dispensation. Man bør derfor altid gøre sin læge opmærksom på, at man dyrker sport og undersøge om den aktuelle medicin er på Dopinglisten.

Du kan selv tjekke din medicin via ADD’s hjemmeside
Du kan også tjekke din medicin via ADD’s antidoping APP – der kan downloades her.

Medicinsk dispensation (TUE)
Der kan dispenseres for brug af stoffer, som er på Dopinglisten, hvis kriterierne er opfyldt (oplysninger herom fås på www.antidoping.dk). For at få medicinsk dispensation (TUE) skal man sende en ansøgning til Anti Doping Danmark eller WA (afhængigt af ens internationale niveau).

Du kan selv tjekke Anti Doping Danmarks guide og se, om du skal søge om dispensation fra Dopinglisten.

Ved en dopingkontrol skal du oplyse om, at du har et Medicinsk dispensations bevis.

Doping i dagligdagen
Det er ikke kun medicin, der er på Dopinglisten – flere almindelige stoffer er det også. bl.a. er alkohol forbudt i bueskydning i konkurrence. Alkohol er doping i bueskydning, hvis man har mere end 0,1 ‰ i blodet.

I mange kosttilskudsprodukter er der risiko for spor af dopingstoffer. Idrætsudøvere er altid selv ansvarlige for eventuel indtagelse af forbudte stoffer gennem kosttilskud eller naturpræparater og vil altid skulle stå til ansvar for en positiv dopingprøve, også selv om denne ikke måtte være en følge af bevidst doping, men f.eks. af forurenet kosttilskud. Den generelle holdning til kosttilskud er, at kosttilskud i de fleste tilfælde er unødvendige. Behovet for vitaminer, mineraler og andre næringsstoffer kan dækkes ved en almindelig varieret og afbalanceret kost.

Følg eventuelt Team Danmarks anbefalinger her.
Se også Anti Doping Danmarks vejledning om kosttilskud her.

Dopingkontrol
For de fleste indebærer en dopingkontrol, at de må afgive en urinprøve. For en mindre gruppe idrætsudøvere indebærer en dopingkontrol også afgivelse af en blodprøve. Du kan se hvordan en dopingkontrol foregår her.

Du har både rettigheder og pligter, når du bliver udtaget til en dopingkontrol. For din sikkerhed og tryghed er det vigtigt, du kender begge dele. Se hvad der gælder her.

Yderligere oplysninger
Antidoping reglerne er komplekse, og vi vil derfor gerne hjælpe med at give et overblik over de områder, der er relevante for idrætsudøvere og for støttepersonale. Derfor opfordrer vi til at bruge Anti Doping Danmarks guides.

Du kan endvidere downloade Udøverguide, som er en vejledning til udøvere vedrørende antidoping reglerne. Udøverguiden skal gøre det lettere at forstå antidopingreglerne uden at være udtømmende. De Nationale Antidopingregler vil være de gældende. Den fortæller om roller og ansvar, hvad doping er, information om Dopinglisten, hvordan en dopingkontrol foregår og meget andet her.

Bueskydning Danmark
I det samlede lovkompleks for 2014, afsnit 5-10 kan du læse mere om Bueskydning Danmarks bestemmelser i forhold til doping og antidoping.

Nyttige links:  Anti Doping Danmark og WADA