Dommerudvalget

Dommerudvalget

Udvalgets arbejdsområder er:

  • at behandle forslag og fortolkning af love og regler vedrørende dommere og dommerarbejde – eventuelt i samarbejde med Lovudvalget.
  • at sørge for uddannelse af nye dommere, og gennem afholdelse af kurser/seminarer at sørge for træning og videreuddannelse af godkendte dommere, i overensstemmelse med WA’s bestemmelser herfor.
  • at eksaminere nye ansøgere og vurdere fornyelse af bestående dommer-certifikater. Udvalget kan afslå godkendelse eller fornyelse.
  • at kontrollere sikkerheden på eksisterende skydebaner til udendørs skiveskydning samt af permanente feltbaner. Desuden skal en dommer godkende en til lejligheden opstillet feltbane.
  • at afgive udtalelse til WA’s dommerkomité om nationale dommere, der ønsker at søge godkendelse som internationale dommere. Udvalget skal også vurdere det rimelige i en sådan ansøgning, på baggrund af bestyrelsens indstilling hertil, samt det øjeblikkelige antal af danske internationale dommere.
  • at opdatere adresselister over dommere og kandidater og gennem forbundets sekretariat, at sørge for indsendelse af kopi heraf én gang årligt til WA.
  • at udpege dommere til internationale og NBU-turneringer, der afholdes i Danmark, og til danske stævner og mesterskaber.

Dommerudvalget består af:

  • Lis Lassen, formand
  • Otto Zebitz, dommer vest
  • Klaus Lykkebæk, dommer øst

Listen med alle dommere under Bueskydning Danmark med gyldig dommerlicens kan læses her.

Den fuldstændige udvalgsliste med email, telefonnumre og adresser kan findes her.

Diverse dokumenter og skemaer:

 

Direkte link til diverse øvrige dokumenter til download for dommere:

Afregningsskema
Stævnerapport Skive
Stævnerapport Felt
Tillæg E