Eliteudvalget

Eliteudvalget

Den sportslige eliteledelse består af

 • Henny Jeremiassen, Bestyrelsesmedlem med eliteansvarlige opgaver
 • Ubesat, sportschef – Varetages pt. af Morten Holm-Nielsen – formand og ansvarlig for 3D
 • Ole Gammelgaard, trænerkonsulent
 • Niels Dall, landstræner (dame recurve)
 • David Hauge, 3D landstræner/koordinator
 • Bjarne Laursen, ungdomslandstræner
 • Jan Bang, aktiv repræsentant – Compound
 • Randi Degn, aktiv repræsentant – Recurve
 • Claus Kjær Vigen Larsen, aktiv repræsentant – 3D
 • Magnus Bager, aktiv repræsentant Recurve – ungdom
 • Simon Olsen, aktiv repræsentant Compound – ungdom

Den fuldstændige adresseliste med email, telefonnumre og adresser kan findes her.

Eliteledelsen er også overordnet ansvarlig for talentcentrene.

 

Referater fra møder kan ses her: