Bueskydning Danmarks træneruddannelse

Bueskydning Danmarks træneruddannelseKategori: Bredde, Generelt, Kursus

Nyt fra Bueskydning Danmarks træneruddannelse. Årets sidste kurser, en forventning til 2017 og en uddybning af den nye uddannelsesstruktur 

Kommende kurser
Som altid kan du finde de aktuelle kurser under Bueskydning Danmarks kursusplan. Her kommer oversigten over årets sidste trænerkurser:
18-19. november 2016 – Idrætspsykologi for Bue-trænere (Lyngby) – UDSOLGT!
26. november 2016 – Grundtræner, modul B (Broby)
11. december 2016 – 1-2-Træner Bueskydning (Randers)
18. december 2016 – Grundtræner, modul A (Silkeborg)

Forventninger til 2017
År 2017 bliver året hvor Bueskydning Danmark endelig får et forventeligt varelager på hylderne hvad angår træneruddannelse. Det sidste modul C i grundtræner uddannelsen bliver færdiggjort og udbudt. Derved kan vi endelig udbyde en helstøbt grundtræneruddannelse i samarbejde med Danmarks Idrætsforbund.

Kandidattræner modulerne bliver ligeledes udarbejdet og udbudt. Det er forventeligt at alle 3 moduler i kandidattræneruddannelsen bliver udbudt som kurser med nyt materiale. I samarbejde med Danmarks Idrætsforbund, forventes de at de første Bueskydning Kandidattrænere kan få sit diplom i 2017.

Ovenstående betyder også, at 2017 vil byde på den første langtidsplanlagte kursus plan for træneruddannelsen.

Der vil fortsat løbende blive udbud spotkurser med specifikke og smalle emner som afspejler en buetræners udfordringer og arbejdsflader.

Bueskydning Danmarks træneruddannelse
Der har den seneste tid været en del forklarings-spørgsmål til vores træneruddannelse, og derfor prøver vi nu at skabe et overblik og en forståelse for uddannelses strukturen og indholdet.

I forbindelse med udgivelsen af ATK BUE i 2015, blev de sidste Trin-kurser afviklet i det gamle format, og herefter nedlagt som kursustilbud. En ny uddannelsesstruktur er sidenhen blevet udarbejdet og materialet fra ATK BUE er gradvist blevet implementeret i nyt undervisningsmateriale i uddannelsen.

I hovedtræk er den nye struktur mere proces orienteret end vores tidligere uddannelsesstruktur var. Der afvikles nu kortere kurser, med mere specifikke emner. Ulempen ved dette er at det kræver flere ressourcer at udbyde og afvikle trænerkurser, både for forbund og deltagere.

Fordelene er dog mange. Vigtigst er at udbyttet af uddannelsen er højere end tidligere. Hvad der tidligere blev afviklet over en weekend, bliver nu afviklet over 3 forskellige kursusdage. Man får altså mindre indlæring ad gangen, hvilket betyder en hel del i forhold til indlæringskurve (hvor meget husker man), og strukturen skaber rum til refleksion og praktisk erfaring imellem kurserne. Som træner er man med andre ord nu i proces i sin uddannelse.

Overordnet set kan der trækkes disse paralleller fra den nye struktur, til den gamle:

  • 1-2-Træner Bueskydning – Her starter uddannelsen. Målgruppen er nye trænere, ung-trænere eller forældre som vil assisterer en træning. Der er ingen reference til den tidligere struktur, da dette er et skridt tilbage i forhold til hvor Trin kurserne startede.
  • Grundtræner, Modul A, B & C – Disse 3 moduler erstatter det tidligere Bueskydning Trin 1. Målgruppen er trænere som skal varetage træningen i klubben for begyndere og let øvede. Sammen med DIF træner 1 udgør modul A, B & C hele Grundtrænerpakken.
  • Kandidattræner, Modul A, B & C – Disse 3 moduler erstatter den tidligere Bueskydning Trin 2. Målgruppen er trænere som skal varetage træning i klubben for øvede og erfarne skytter. Sammen med DIF træner 2 udgør modul A, B & C hele Kandidattræner pakken.
  • Elitetræner – Erstatter det tidligere Bueskydning Trin 3. Målgruppen for kurset er trænere som skal varetage træning for klubbens talentskytter, samt skytter på ungdoms- eller seniorlandshold. Bueskydning Elitetræner vil naturligt knyttes op af DIF diplomtræner uddannelse.
  • Ungdomstræner – Nyt koncept for træning som bliver et modul for sig selv. Konceptet indeholder en skræddersyet tilgang til træning af børn og unge i bueskydning. Ungdomstræner er ikke inkorporeret i nogle af de andre moduler, og tages alene af de trænere som vil bruge konceptet og tillægge sig denne specifikke viden. Ungdomstræning er ikke noget Bueskydning Danmark tidligere har udbudt i noget format.

Gammel uddannelse kontra ny
Har man tidligere deltaget på Bueskydning Danmarks Trin-kurser, anbefales det at man tager sit seneste trin om. Det nye materiale og den nye struktur udgør denne anbefaling.

Det er omvendt ikke ambitionen at spilde trænerens tid med kurser som er unødvendige i forhold til den vide og det niveau man er træner på.

Derfor anbefaler vi samtidig, at hvis man er i tvivl, at man kontakter udviklingskonsulent Kenn Romme for en personlig snak om, hvor man skal indtræde i den nye struktur.

Har man generelle spørgsmål til Bueskydning Danmarks træneruddannelse, er man selvfølgelig også velkommen til at kontakte os

 

Struktur_trænerudd_2015