Bestyrelsen

Bestyrelsen

Referat af bestyrelsesmøde

Bestyrelsen afholdt møde søndag d. 19. marts. Referat af dette og tidligere møder kan læses her.

Bestyrelsens sammensætning

Som det fremgår af referat fra sidste bestyrelsesmøde har Bente Nielsen trukket sig fra bestyrelsen af arbejdsmæssige årsager. Peter Bundsgaard er som suppleant trådt ind i bestyrelsen indtil næste forbundsmøde. Økonomien varetages indtil næste forbundsmøde af praktiske årsager af Rolf Lind. Eva Kartholm har indvilget i at opstille som ansvarlig […]

Nyhedsbrev vedr. evaluering af elitearbejdet 2013-2016

Som det tidligere har været meddelt, ønsker bestyrelsen at få foretaget en evaluering af elitearbejdet i perioden 2013-2016. Denne evaluering skal omfatte dels den satsning, der har været finansieret sammen med Team Danmark og dels den øvrige satsning. Evalueringen omkring Team Danmark satsningen vil blive forestået af Nicolaj Holmboe, som […]

Referat af bestyrelsesmøde

Bestyrelsen afholdt møde lørdag d. 3. september. Referat af dette og tidligere møder kan læses her.