Projekt 2024

Projekt 2024

Projektbeskrivelse af projekt 2024

Formål
At udvikle potentialet for kvalifikation af konkurrencedygtige skytter til OL2024

Projektforløbet
Målsætningen indfries gennem et projekt med to udgangspunkter, hvor der:

  1. Fokuseres på en målrettet indsats for de nuværende ung-seniorskytter, der vurderes til at have det rette udviklingspotentiale og har dedikation og mulighed for at deltage i en sådan satsning.
  2. Tilsvarende fokuseret indsats for talentfulde yngre skytter, der vurderes til at have potentiale for internationale topplaceringer på sigt (ref: Materplan 2018 – Herre recurve udviklingsprojekt).

Tilknytning til projektet sker udelukkende ved en sportslig vurdering fra Bueskydning Danmarks sportslige ledelse, og i et samarbejde imellem skyttens talenttrænere og ungdomslandsholdstræneren. Gennemgående for begge fokusgrupper gælder det, at tilknytningen til projektet kun sker så længe at det vurderes at skytterne udvikler sig i henhold til den udviklingsplan der lægges i samråd med den enkelte skytte.

Projektet vil bestå af et hold med 8 herre og 8 dame recurve skytter der vil modtage træning gennem sportskonsulenten som har ansvaret for deres buetekniske udvikling i samråd med talentcentertræneren.

Mål og resultater
Projektet vil blive betragtet som en succes hvis et herre- og et damehold kvalificeres til OL2024 eller hvis et niveau der muliggøre kvalifikation opnås i perioden (forventet gennemsnit for dame/herre på 650/665).

Organisation og samarbejde
En gruppe af skytter forventes at have ugentlig træning på landsholdscenteret i Brøndby, mens de resterende skytter har primær træning i deres respektive talentcentre. Skytter der har ugentlig træning i Brøndby, forventes at være med til at skabe et elitemiljø hvor det er muligt for de bedste danske skytter og mest talentfulde skytter, at træne på internationalt niveau (ref: Masterplan 2018 & 2019 – Opbygge nationalt landsholdscenter/elitemiljø). Skytter der ikke har ugentlig træning i Brøndby, kan efter aftale få adgang til landholdscenteret under sportskonsulentens tilstedeværelse på centeret.

Det vil være mindst tre årlige samlinger i Jylland for 2024 holdets vest skytter.

Tidsplan

  1. Ung-senior og yngre skytter identificeres til projektet.
  2. Individuelle planer (i samråd med talentcentertræneren) udformes og skal medvirke til at deres ugentlige træningsomfang kan øges, og at de får bedre mulighed for supervision under træning.
  3. Relevante personer i skytternes udvikling inddrages i samarbejdet, og fordeling af funktioner aftales mellem skytte, forbund og andre involverede. Det skal skabe mest mulig ro omkring skyttes udvikling.
  4. Der gennemføres tre samlinger for skytterne i Jylland, med fokus på at styrke den generelle udvikling af skytterne.
  5. Skytterne tilknyttes landsholdscenteret på et on-demand grundlag, hvor det aftales med talentcentertræneren hvad mødefrekvensen er, ud fra udviklings-og trænings plan. Deltagelse på landsholdscenter Brøndby, har fokus på udvikling af skydefærdigheder og personlige kompetencer, samt skabelse af et elitært træningsmiljø i Brøndby (ref: Materplan 2018 – Herre recurve udviklingsprojekt).

Økonomi
Det er gratis for skytterne at deltage på 2024 træningerne. Bueskydning Danmark finansierer alle omkostninger forbundet med projektet.

Der vil være egenbetaling for skytterne ifm. Transport og ophold ved træninger og samlinger.

Der kan blive arrangeret frivillige aktiviteter tilknyttet projektet. Det er ikke en forudsætning for skytterne tilknytning til projektet at deltage ved disse aktiviteter. Der vil være fuld egenbetaling ved aktiviteterne og det vil blive tydeliggjort at deltagelse på aktiviteten er frivilligt.

Ansvarlige for projektet:
Sports- og udviklingschef Kenn Romme
Sportskonsulent Johan Weiss