Inflationsstøtte til økonomisk udsatte børn er stadig muligt

Inflationsstøtte til økonomisk udsatte børn er stadig muligtKategori: Bredde, Generelt

I kan som forening stadig nå at søge inflationsstøtte til økonomiske udsatte børn, for der er fortsat midler i puljen.

Flere end 2300 børn har foreløbig modtaget støtte fra de midler, DIF har modtaget fra Social- og Boligstyrelsen til inflationsstøtte til børn i familier, som på grund af inflationen og stigende energipriser er økonomisk og socialt vanskeligt stillede.

I forbindelse med den stigende inflation særligt sidste år, fik idrætsforeninger mulighed for at søge om tilskud i DIF’s Inflationspulje til fastholdelse eller rekruttering af børn i vanskeligt stillede familier, så de kan deltage i foreningslivet og få glæde af idrætten.

Hvad kan der søges til?

Puljen kan søges til støtte til bl.a.

  • udstyr
  • kontingent
  • deltagelse i turneringer og camps for børn, hvis forældre er økonomisk udfordrede
  • afholdelse af sociale aktiviteter i foreningen, der har til formål at rekruttere og sikre en stærkere tilknytning for børn fra udsatte familier.

De sociale aktiviteter kan med fordel involvere både børn, forældre og frivillige for at styrke det sociale sammenhold og sørge for de nære relationer mellem forældre og forening.

Praktisk info
Puljen kan kun søges af foreninger, som er medlem af et specialforbund under DIF, og den bevilgede støtte skal primært anvendes til børn og unge under 18 år.
Det er vigtigt, at foreninger udviser sparsommelighed i deres ansøgninger, samt at oplysningerne, som meddeles til DIF, kan dokumenteres.

Sådan søger foreningerne
Tilskud fra DIF’s Inflationspulje søges ved at udfylde et online ansøgningsskema. Læs mere via linket herunder, hvor I også finder selve ansøgningsskemaet.

https://www.dif.dk/raadgivning-og-stoette/stoettemuligheder/dif-inflationspulje

OBS: Puljen kan kun søges af foreninger.