Klar-Parat-bueSmart

Klar-Parat-bueSmart

Klar-Parat-bueSmart! er Bueskydning Danmarks koncept for unge skiveskytter, som søger nye og sjove oplevelser med sin idræt, i et læringsmiljø med fokus på bueskydning og socialt aktiviteter. Klar-Parat-bueSmart! tilbyder samlinger, delt i øst/vest, hvor bueskydning er i centrum, men også leg og personlig udvikling bliver integreret i samlingerne. Det er her du møder dine nye og gamle venner i bueskydning, og lærer at være på samling.

Formål KPS-Samling har med bueskydning i centrum, fokus på sociale aktiviteter, træningsværktøjer og sjove oplevelser, og bliver derved lærings- og oplevelsesplatform for unge bueskytter.

Mål og målgruppe
KPS-samlingen henvender sig til alle skytter der skyder skiveskydning uanset buetype. Målgruppen for samlingen er skytter fra 12-17 år og har det overordnede mål, at udvikle kompetencer hos de skytter inden for fokusområderne:

Lære at træne
Træningsplanlægning
Omsætte instruktion til praktik
Kropsforståelse
Sociale kontekster
Selvstændighed

KPS-samling skal ikke betragtes som talentudvikling, og er ikke en del af Bueskydning Danmarks udviklingsplan for bueskytter. KPS-samling kan dog denne grundlag for at udvikle nogle kompetencer som er nødvendige for at skytter på et senere tidspunkt kan begå sig i et talent- og udviklingsmiljø i Bueskydning Danmarks udviklingsplan. Det er igennem KPS-samlingerne derfor målet, at udvikle skytterne i en positiv retning mod et langt og aktivt idrætsliv med bueskydning i centrum.

Driftsplan for Klar-Parat-bueSmart!
Bueskydning Danmarks Klar-Parat-bueSmart! arrangeres af Bueskydning Danmarks sportslige ledelse, og afvikles lokalt hos bueskytteforeninger under Bueskydning Danmarks organisation. Denne driftsplan for Bueskydning Danmarks KPS-samlinger, giver indblik i driften fordelt på 3 hovedområder:

  • Organisation
  • Indhold
  • Økonomi

Driftsplanen er væsentlig i forhold til forståelsen af KPS-samlingernes placering og omfang i organisationen. Ønsker din forening at være medarrangør af KPS-samlinger, er det driftsplanen som giver dig overblik over hvad det kræver og hvilke forhold som er gældende.

Organisation
Driften af Klar-Parat-bueSmart! forankres i Bueskydning Danmarks administration. Bueskydning Danmark ansætter trænere som har til opgave at drive KPS-samlingerne efter principperne i konceptbeskrivelsen og indholdsplanen. Der er til enhver tid Bueskydning Danmark ansvar, at trænerne agerer i overensstemmelse med retningslinjerne for trænere tilknyttet Bueskydning Danmark.

Til afvikling af Klar-Parat-bueSmart! vil der være behov for frivillighed til afvikling af samlingerne. Hjælpen kan komme fra forældre til deltagende skytter, eller ledere fra den lokalt arrangerende forening. Det er en forudsætning for en succesfuld KPS-samling, at frivillige løfter opgaven ud fra retningslinjer og i overensstemmelse med rammerne for afviklingen.

Skytter
Skytter som ønsker at deltage på Klar-Parat-bueSmart! og er inden for målgruppen, kan tilmelde sig via invitation, udsendt forud for samlingerne. Der er ikke niveaumæssige faglige krav til skytterne som ønsker at deltage. Der er maximalt plads til 25 skytter pr. samling.

Indhold
Med afsæt i ATK bue vil samlingerne tage udgangspunkt i emnebaseret buetræning. Der skabes plads til individuel sparring for den enkelte skytte, med udgangspunkt i skyttens eget udviklingsniveau. Indholdet for den enkelte samling vil derfor variere fra samling til samling, dog altid med udgangspunkt i målsætningen for Klar-Parat-bueSmart, og med fokus på sjove oplevelser og sociale aktiviteter. Samlingens konkrete indhold vil fremgå af invitationen til den pågældende samling.

KPS-samlinger afvikles øst/vest delt. I alt afvikles 4 samlinger for øst- og 4 samlinger for vest skytter. Enkelte samlinger kan vælges at slås sammen, således at der skabes sociale bånd på tværs af landsdele.

En samling vil typisk starte fredag aften og slutte søndag ud på eftermiddagen. Program og special-indhold for den enkelte samling, vil fremgå af invitationen. Alle samlinger vil blive bygget op over denne skabelon:

Fredag: Velkomst og introduktion til weekenden, let træning og social aktivitet
Lørdag: Skydning, Konkurrence, undervisning, teambuilding/samarbejdsøvelser og social aktivitet
Søndag: Holdskydning og styrketræning

Aktiviteter som kan indgå i samlingerne kan f.eks. være:
Orienteringsløb, opgaveløsning i hold, Introduktion til alternativ træning, 3D/feltskydning, Combat archery, besøg af fysioterapeut, besøg i fitness center, besøg af sportspsykolog, forstå din bue kursus, lav en ugeplan/træningsplan, kommunikations øvelser, smør din egen madpakke øvelse, pak til et stævne øvelse, træn selv øvelse, tillidsøvelser og meget mere…

Økonomi
Bueskydning Danmark varetager alt økonomi omkring afvikling af Klar-Parat-bueSmart!. Deltagende skytter vil ved tilmelding blive opkrævet et deltagergebyr for samlingen. Gebyret dækker træning, fortæring og ophold. Under særlige omstændigheder kan gebyret hæves ved særlige aktiviteter.

Trænere på Klar-Parat-bueSmart! for sæson 2020/2021 er:

Klar-Parat-bueSmart! trænere: Christian Brynning & Rasmus Brynning, Foto: Holstebro Bueskytteforening

 

Kontakt:
Rasmus Brynning, tlf.: 5050 8207
Christian Brynning, tlf.: 5054 4102