Storsamling 3D

Storsamling 3D

Bueskydning Danmarks 3D storsamlinger arrangeres af Bueskydning Danmarks sportslige ledelse, og afvikles enten lokalt hos bueskytteforeninger under Bueskydning Danmarks organisation, eller på forbundets egne 3D-baner.

3D-Storsamlingen henvender sig til skytter som har 3D skydning som primær skydning. Skytter inden for alle buetyper, som opfylder udtagelseskriterierne, kan deltage på 3D-storsamlingstræning.

Med 3D storsamlingerne ønsker Bueskydning Danmark at udvikle et elitært træningsmiljø for ungdoms 3D skytter. 3D storsamlingerne skal dog ikke betragtes som et ungdomslandshold, og er ikke en del af Bueskydning Danmarks landsholdsaktivitet, men har til formål at udvikle den individuelle skytte, så denne kan danne et grundlag for eventuel senere udtagelse til Bueskydning Danmarks landshold.

Storsamlingerne skal altså ikke betragtes som et ungdomslandshold, og er ikke en del af Bueskydning Danmarks landsholdsaktivitet.

Storsamlingsledere for sæson 2017/2018 er:

Jacob Steffensen

Torben Schäfer

Mikael Bo Hansen

 

 

 

 

 

 

 

Samlinger for sæson 2017:
Dato: Region: Sted: Emne:
1. juli 2017 Øst
2. juli 2017 Vest
19. august 2017 Øst
20. august 2017 Vest

 

Koncept og mål for 3D storsamling
Målgruppen for Storsamlingen er skytter fra 12-20 år.

Målbeskrivelse:
3D storsamling skal udvikle kompetencer hos de skytter som ønsker at videreudvikle sig som skytte. Samtidig skal 3D-storsamling skabe en platform for en bredere elite i 3D skydning på sigt.

Kriterier for deltagelse
Deltagelse på Bueskydning Danmarks 3D storsamling kræver at:
Skytten har deltaget ved stævner minimum 3 stævner
Skytten skal beherske basale tekniske færdigheder
Skytten skal selv vise lyst til at udvikle sig
Skytten skal kunne forstå og handle på instruktion
Skytten skal være moden, arbejdsom og lydhør
Skytte har eget udstyr og mestrer selv at indstille dette

3D storsamlingstræning
Alle samlinger vil være tilmeldingssamlinger. Samlingsdatoer og steder vil blive meldt ud på bueskydningdanmark.dk. I indkaldelsen findes info på hvordan man tilmelder sig den enkelte samling.

3D storsamlinger bliver fortrinsvis arrangeret regionalt. Én gang årligt forventes en arrangeret en landsdækkende samling. De regionale samlinger vil have en varighed på ca. 6 timer, alt efter emne/indhold.

3D storsamlingerne rummer en MAX kapacitet på 20 deltagere. Når tilmeldingstallet overstiger maxgrænsen, lukkes for tilmelding.

Samlingerne vil have et emne for hver samling, som vil danne den overordnede ramme for aktiviteterne på samlingen.

På Storsamlingen kræves det at skytten:
– Medbringer eget udstyr
– Er iført passende sportstøj ved alle træningspas
– Udviser interesse for læring
– Indgår i de arrangerede sociale aktiviteter

Træningsterminer:
Storsamlingen afvikles øst/vest delt. I alt afvikles 4 regionalsamlinger, samt én national samling årligt.

Økonomi:
Der vil være et deltagergebyr på samlinger, som normalvis ikke overstiger kr. 100,- pr. skytte. Gebyret dækker træning og ophold. Skytterne skal selv medbringe madpakke. Under særlige omstændigheder kan gebyret hæves ved særlige aktiviteter.

Transport til og fra samling er skyttens eget ansvar.