Medlemstal for 2021

Medlemstal for 2021Kategori: Generelt

På trods af den mere omfattende nedlukning af idrætten generelt i 2021, viser medlemstallet for Bueskydning Danmark en status qau på medlemmer

Bueskydning Danmark er i 2021 3.263 medlemmer. En tilbagegang på 19 medlemmer fra 2020 tallet, og der er dermed tale om en ren status qau på medlemssiden. Indberetningen af medlemmer viser dog nogle tendenser i Bueskydning Danmark som er ret interessante.

I 2016 toppede Bueskydning Danmark medlemsmæssigt med 3.639 medlemmer. Siden 2011 har medlemstallet været stigende, men efter 2016 er den tendens vendt med et årligt mindre fald af medlemmer.

2016 var også året, hvor Bueskydning Danmark havde flest medlemmer under 18 år. Billedet er det samme er, som på total-opgørelsen af medlemmer, med en fordobling af U18-medlemmer fra 2011 til 2016, og så et løbende fald frem imod 2021. Faldet kan ikke forklares med en overgangen fra børnemedlem til ungdoms- eller voksenmedlem (almindeligt medlemsflow) da hverken ungdoms- eller voksengruppen er steget i medlemstal.

Vi må derfor konkludere at 2016 har været et foreløbigt peek i Bueskydning Danmark, og at vi skal have vendt den nuværende udvikling.

På positivsiden finder vi blandt andet udviklingen på kvinder i bueskydning. Udviklingen på 10 år har været markant, og vi er i 2021 3 gange så mange kvindelige medlemmer, og for første gang over 1.000 medlemmer! Den udvikling har ikke et peek eller et knæk i 2016.

Vi ser samme positive udvikling på +60 års medlemmer. Ligesom på kvindesiden, er vi i 2021 på et all times high med 450 medlemmer.

Er du nysgerrig på medlemsindberetningen, kan den findes her på DIF.dk: Medlemstal 2021 Bueskydning Danmark 

Nyhed på DIFs hjemmeside om den generelle medlemsudvikling i Dansk Idræt: Flere medlemmer…

Her får du er overblik over nedslagspunkter for medlemsindberetning 2021 for Bueskydning Danmark