Ny forsikringsordning til foreningerne

Ny forsikringsordning til foreningerneKategori: Generelt

Dækningen er uændret, men ‘Idrættens forsikringer’ bliver fra årsskiftet varetaget af af flere forskellige forsikringsselskaber.

Det blev bl.a. nævnt på årets budgetmøde, at der var en ny forsikringsaftale på vej. Nu er det også meldt ud til jeres foreninger, at dækningen hos Idrættens forsikringer fra årsskiftet varetages af flere selskaber.

Hvad skal I vide:

 • Dækningen er uændret
 • Hansson & Partners i Kolding bliver ny indgang til jeres forsikringer
 • Skader fra 2023 skal være meldt til Tryg inden nytår
 • Hjemmesiden www.idraettensforeninger.dk er lukket den første uge i januar 2024.

Læs mere om de enkelte punkter herunder.

Uændret dækning
I de fælles forsikringer, som er tegnet af både DIF og DGI, vil der fortsat være:

 1. Ansvarsforsikring
 2. Lovpligtig og supplerende arbejdsskadeforsikring
 3. Rejseforsikring
 4. Retshjælpsforsikring
 5. Psykologisk krisehjælp

Ordningerne dækker som hidtil:

 1. alle medlemsforeninger, som kan opgøre medlemmer i det Centrale Foreningsregister (CFR), DIF og DGI
 2. DIF og specialforbundene
 3. DGI og landsdelsforeningerne

Hansson & Partners ny indgang
Fra årsskiftet placeres ordningerne i tre forskellige selskaber, men I og foreningerne skal stadig kun forholde jer til én kontaktindgang, nemlig forsikringsmægleren Hansson & Partners i Kolding, som bliver bindeled mellem idrætsorganisationerne, foreningerne og forsikringsselskaberne.

Kontaktoplysninger til Hansson & Partners:
Cecilie Lund Skaarup
Assistant Account Executive
Mobile: +45 28781890
cls@hanssonpartners.dk

Skader fra 2023 skal meldes inden årsskiftet
Orientér gerne jeres foreninger om, at eventuelle skader fra i år, der endnu ikke er anmeldt, eller skader der sker frem til nytår, skal meldes til Tryg inden den 31. december.

Hjemmesiden lukket første uge af januar
www.idraettensforeninger.dk bliver opdateret med alle de nye informationer efter nytår, men den første uge vil den være lukket. Får I eller jeres foreninger brug for at anmelde en skade i den periode, skal det ske gennem Hansson & Partners.

Læs mere om ordningen her.