Nye regler vedtaget på World Archerys kongres i efteråret 2021 – Korrigeret

Nye regler vedtaget på World Archerys kongres i efteråret 2021 – KorrigeretKategori: Generelt

I forbindelse med afholdelse af VM i USA var der ligeledes kongres. Her blev der vedtaget en række nye regler via bylaws.

Der er specielt en ny regel omkring tidtagning, der er væsentlig her og nu og som træder i kraft 1. marts 2022. Dette gælder ligeledes i Danmark.

Skydetiden for en pil nedsættes således fra 40 sek. til 30 sek.

Det betyder, at man nu har 90 sek. til at skyde sine 3 pile indendørs. Udendørs vil den samlede skydetid med 6 pile gå fra 4 minutter til 3 minutter. Ved 3 pile udendørs i elimination og finaler er skydetiden ligeledes 90 sek.

En shoot-off vil tilsvarende gå fra 40 sek til 30 sek.

Ved Alternerende skydning er skydetiden pr. pil stadig 20 sek.

Holdskydning ændres ikke tidsmæssigt.

Dette betyder at både senior DM og ungdoms DM skal skydes med de nye skydetidsregler.

 

Nye regler internationalt gældende fra 15. januar 2022.

Nogle af de øvrige nye ændringer bliver til en vis grad bliver indarbejdet i det danske lovkompleks ved næste opdatering.

Disse er kort fortalt:

  • Begreberne kadet, junior og master bortfalder. I stedet kaldes de: under 18, under 21 og 50+
  • Instinktiv bue ændres til traditionel bue
  • Ændring i opsætning af compoundansigter i tilfælde af shoot-off
  • Ændring af dæmpere til barbuer
  • Der kan nu skydes udendørs efter indendørs regler
  • Man kan nu vente til 15 min før holdskydning med at ændre holdet i stedet for 60 min

Har man lyst til at studere de forskellige bylaws mere indgående kan man benytte dette link

https://extranet.worldarchery.sport/documents/?dir=839

Med venlig hilsen

Klaus Lykkebæk
Formand for lovudvalget