Referat af Bestyrelsesmøde – afholdt d. 6. oktober 2021 via Teams