3D banen Kongskilde

3D banen Kongskilde

Bueskydning Danmarks 3D bane, Kongskildebanen, er beliggende ikke langt fra Sorø og Tystrup sø. Med tilkørsel efter Kongskilde friluftsgård ved Skælskørvej 40 (4180 Sorø, nedkørsel ad grusvejen umiddelbart efter huset, ved den store sten).

Kongskilde_vej1 KongskildeMap2015

 

 

 

 

 

 

Området ved Kongskilde er unikt i sin geografi og botanik, det er en gammel grusgrav, der efter 30 år er groet til med en fauna. Hvor naturlig succession og en næringsfattig jordbund, har resulteret i en biotop der i sig selv er enestående og som rummer et væld af insekter, fugle, vildt, blomster og træer.Kongskilde

Beliggenheden og bevoksningen gør, at du kan skyde hele året, sommer og vinter. En runde forår og sommer falder naturligt ind i den almindelige udendørs sæson.  En runde  om vinteren, hvor banen er klædt i nyfalden sne har også sin charme og byder på gode oplevelser. Hvis man rammer målene og har valgt andre farver end hvid på pile og faner.

Udover selve banen er der shelter, læskur, bålplads, mulighed for camping og en meget enkel toiletvogn. Det er som kortindehaver til banen selvfølgelig lovligt at benytte alle banens faciliteter. Der er ikke drikkevand på området.

Kongskilde_skur Kongskilde_facilitet

 

 

 

 

 

Reglerne for banen og områdets benyttelse, er slået op på opslagstavlen. Enkelte punkter bør dog understreges:
•Der må ikke anvendes, eller medbringes Jagtspidser / broadheads på banen
•Banen må benyttes fra solopgang til solnedgang
•Kun skytter der kan fremvise gyldigt adgangskort, må skyde på banen.
•Før skydning påbegyndes skal flaget hejses, det ligger i postkassen. Husk den sidste skytte skal nedtage det igen, ved skydningens afslutning.
•Den enkelte skytte skyder under egen sikkerhed, målområde og pilebane skal være frit for levende væsner. Området er ikke lukket for andre der ønsker at nyde naturen. Hundeluftere og hunde, der skal føres i snor, tæller således ikke som point.
•Der må ikke udøves nogen form for jagt eller fiskeri i området.
•Beplantningen må ikke beskæres/fældes.

Banen er lukket:
Søndag den 18. juni 2017, kl. 10-16

Banen
Banen er udfordrende for alle og rummer en variation af målopstillinger. Der veksler mellem op/ned-, tunnelskud, skud med højdeforskel, mod og medlys, skud med optisk bedrag og tematiserede målopstillinger.

Vi har ved enkelte standpladser søgt at skabe målopstillinger, der viser en historie og hvor der er flere mål, der skal skydes fra den samme standplads. Ex. ulven der lurer på de to hjorte, bjørnene ved stenskrænten og bisonen og de to coyoter. Banen består af en opvarmningsbane, der har en fast skydelinje med angivet højre og venstre begrænsning for skytternes standplads og tre målopstillinger på henholdsvis 5, 10, 20 og 30 meter.

Herudover to 3D mål, hvor skytten frit kan tage standplads i forhold til målet på den markerede sti.Kongskilde_fauna

3D banen har to runder. Den store runde – rundt om søen. Udgår lige overfor opvarmningsbanens skydelinje og består af 26 standpladser (1-26) og 34 mål. Følg den mærkede rute (med uret), rundt om søen.

Den lille runde. Udgår fra toppen af den lille grusbakke foran læskuret, den har 6 standpladser og 8 mål. Følg den mærkede rute fra den liggende bison ind i skovområdet.

Målopstillingerne vil af hensyn til holdbarheden, blive reduceret i vinterperioden.

Du kan hente skydeseddel med standpladser til banen her: 3D banen Kongskilde skydeseddel
Du kan hente oversigt over dyr og standplads her: 3D banen Kongskilde standplads og dyreliste
Du kan hente et kort over banens standpladser her: Kongskilde kort 2015/2016

Du kan holde dig opdateret om banens stand, så du ikke kører forgæves, på 3D banen Kongskildes facebook gruppe. Hvis du ikke er medlem, så anmod om det. du finder facebookgruppen her:   Kongskilde fblogo

Brugerbetaling
Som et led i bestræbelserne på at skabe en god bane blev der den 1. april 2015 indført brugerbetaling på Kongskildebanen. Adgangskortet er personligt og gælder for en hel sæson på banen, altså fra 1. april til 31. marts.

For køb af sæsonkort gælder følgende
Priser:
Voksen kort, kr. 200,-
Ungdoms kort (under 16 år), kr. 100,-
Dagskort kr. 50,-
Dagskort for skytter som ikke er medlem af Bueskydning Danmark kr. 100,-

Bærer du ikke adgangskort, har du ikke lovligt adgang til at bruge Bueskydning Danmarks 3D bane og vil blive bortvist.

Sådan gør du
Du giver din forening besked om, at du gerne vil erhverve dig et adgangskort til den specifikke forbundsbane.

Din forening sender derefter en bekræftelse på mail til Bueskydning Danmark på dit ønske om køb af sæsonkort. Denne bekræftelse fungerer samtidig som en dokumentation på dit medlemskab af foreningen.

Forenings bekræftelse skal indeholde:

  • Dit fulde navn
  • Din postadresse
  • Din fødselsdato (fortrinsvist for ungdom – som dokumentation for, at de er under 16)
  • Foreningens navn

Før dit sæsonkort bliver udstedt, skal gebyret indbetales på Bueskydning Danmarks konto.
Konto nr: 5510-0726835640 – HUSK at skrive navn og specifik 3D bane på din indbetaling.

For køb af en-dagskort gælder følgende:
Indbetaling af kr. 50,-/100,- pr. person til Bueskydning Danmarks konto (5510-0726835640). På indbetalingen noteres forbundsbane, dato for anvendelse, samt fulde navn.

Kvittering for betalingen udskrives og medbringes som dokumentation og adgang til forbundets 3D bane

Særlige omstændigheder
Skal din forening afvikle event på banen, skal dette fremadrettet aftales særskilt med Bueskydning Danmark. Alt efter eventens omfang aftales retningslinjer for brugen af banen.

Vi ønsker generelt et højt aktivitetsniveau på banen og vil selvfølgeligt ikke lægge tunge gebyrer ned over klubber som engang imellem vil bruge banen som et supplement til deres foreningsaktiviteter. Derfor lægger vi op til dialog for denne type brug af banen

Læs mere om køb af kort til banen her: Retningslinjer for Kongskildebanen

Projektgruppe med ansvar
Det er banens brugere, som selv har taget ansvar for udvikling og vedligeholdelse af banen. Til at drifte banen, er der nedsat en styregruppe som bærer blå adgangskort på banen. Her kan du finde en oversigt over styregruppens medlemmer: 3D banen Kongskilde styregruppe

Målsætning med banen, at:
•Skabe en ny bane med bedre faciliteter, indenfor de mulige økonomiske rammer.
•Minimum 100 adgangskort indløst i 2015.
•Gennemføre et sponsorstævne for Bueskydning Danmark.