Bruttolandshold – Compound

Bruttolandshold – Compound

Bruttolandshold compound 2021

Damer

Ingen skytter udtaget pt. grundet Covid-19

Herrer

Ingen skytter udtaget pt. grundet covid-19

Opdateret 1. februar 2021


Bruttolandshold 2021
Bueskydning Danmarks bruttolandshold vil i 2021 bestå af skytter inddelt i 3 kategorier. Kategorierne gør det muligt at forventnings afstemme med skytterne, da skyttens kategoriske placering vil tydeliggøre hvad skytten kan forvente af tilbud via deltagelsen på bruttolandsholdet.

De 3 kategorier er følgende:

 • Team Danmark skytter
 • Brutto skytter
 • Udviklings skytter

Team Danmark skytter
Skytter som er indplaceret hos Team Danmark, er skytter som er valgt i samarbejde med Team Danmark. Skytterne forventes at kunne indfri de resultatmål som Bueskydning Danmark har sat med Team Danmark i masterplanen.

 • TD-skytter har fri adgang på landsholdscenteret i Brøndby, hvor landstræneren har sin daglige gang. De kan benytte landstræneren i deres daglige træning og til trænings- og sæsonplanlægning.
 • TD-skytter har fri adgang til styrketræningsfaciliteten i Idrættens Hus.
 • TD-Skytter har madordning i Idrættens Hus.
 • TD-skytter impliceret som elite og verdenskasse atleter har adgang til Team Danmarks eksperter.
 • TD-skytter vil under internationale konkurrencer blive prioriteret højest af landstræneren og medrejsende TD eksperter.
 • TD-skytter vil blive inviteret til samlingsaktiviteter med hele bruttolandsholdet.
 • TD-skytter vil blive inviteret til turneringsforberedende samlinger i tilfælde af kval.
 • TD-skytter bliver udtaget i december 2018 via Masterplan 2019.
 • TD-skytter får økonomisk støtte til international konkurrencedeltagelse via fordelingsnøgle.

Bruttoskytter
Bruttoskytter er skytter der via resultater fra 2018 er berettiget til at være på bruttolandsholdet. Skytten udtages fra ranglisten pr. 01.12.2018, hvor følgende placeringer giver udtagelse:

Herre Recurve: Top 6 (dog minimum 2400 point i gennemsnit på året 4 bedste resultater)
Dame Recurve: Top 4 (dog minimum 2400 point i gennemsnit på året 4 bedste resultater)
Herre Compound: Top 6 (dog minimum 2700 point i gennemsnit på året 4 bedste resultater)
Dame Compound: Top 4 (dog minimum 2700 point i gennemsnit på året 4 bedste resultater)

Skytten skal være årgang 98 eller tidligere. Dette gøres for at skytter impliceres på den rette udviklingsplatform. Ungdomslandsholdsskytter udtages kun som udviklingsskytter til bruttolandsholdet.

 • Bruttoskytter vil blive inviteret til minimum 3 samlingsaktiviteter med hele bruttolandsholdet.
 • Bruttoskytter vil blive inviteret til turneringsforberedende samlinger i tilfælde af kval.
 • Bruttoskytter vil blive udtaget i januar 2019.
 • Bruttoskytter får økonomisk støtte til international konkurrencedeltagelse via fordelingsnøgle.

Udviklingsskytte
En udviklingsskytte opfylder som udgangspunkt ikke kriterier for udtagelse til bruttolandsholdet via Team Danmark eller Bruttoskytte kategorisering.

En udtagelse af en udviklingsskytte defineres ud fra en sportslig vurdering som følger:

 • Sportsligt niveau
 • Udviklingspotentiale
 • International kvalifikation (senior landshold)
 • Stærk positiv indvirkning på det elitære træningsmiljø
 • Udviklingsskytter vil blive inviteret til samlingsaktiviteter med hele bruttolandsholdet.
 • Udviklingsskytter vil blive inviteret til turneringsforberedende samlinger i tilfælde af kval.
 • Udviklingsskytter vil blive tilknyttet landsholdscenteret efter aftale med sportslig ledelse.
 • Udviklingsskytter vil blive udtaget løbende i hele 2019.
 • Udviklingsskytter får økonomisk støtte til international konkurrencedeltagelse via fordelingsnøgle.

Ungdomslandshold i compound
Se denne side