Landshold Ungdom

Landshold Ungdom

Ungdomslandshold 2023


Udtaget skytter til Ungdomslandsholdet:

U21 Dame Compound:
Liv Meck, Haderslev Bueskyttelaug
Pil Munk Carlsen, Broby Bueskytte Klub
Sydney Staal, Glostrup Bueskyttelaug
Nanna Van Westbrook, Randers Bueskyttelaug

U21 Herre Compound:
Mathias Fullerton, Lyngby Bueskyttelaug
Rasmus Bramsen, Broby Bueskytte Klub
Tore Bjarnarson, TIK Bueskydning
Nicklas B. Bryld, Broby Bueskytte Klub

U21 Dame Recurve:
Mia Vestergaard, Esbjerg Archery
Nellie Emanuelsen, Aalborg Bueskyttelaug

U21 Herre Recurve:
Christian B. Christensen, TIK Bueskydning
Ludvig N. Henriksen, TIK Bueskydning
Holger Vestergaard, Køge Bueskyttelaug
Emil Christensen, Esbjerg Archery

U18 Dame Compound:
Caroline F. Lunde-Jørgensen, TIK Bueskydning

U18 Herre Compound:

U18 Dame Recurve:
Emilie S. Bomholtz, Lyngby Bueskyttelaug
Signe Bay Dahl, Silkeborg IF Bueskydning

U18 Herre Recurve:
Rasmus Christensen, Arcus Bueskydning


Kvalifikation til international sæson 2023:
Pointliste, Ungdom
Udtagelsessystem for ungdomsskytter (U18 og U21) for sæson 2023
Præcisering af udtagelsessystem for sæson 2023
Elitekalender for ungdomslandsholdet 2023


Nyhed: Ungdomslandsholdet 2023
Nyhed: U21 Guld til Danmark!
Nyhed: Guld til Danmark (inde EM 2022)
Nyhed: Ludvig Njor Henriksen tog VM sølv
Nyhed: Organisationsændring for ungdomslandsholdet 2020


Grundlaget for udtagelse til ungdomslandsholdets trup

Uddannelse
Vi forventer, at skytten prioriterer sporten højt, og det er derfor også forventet, at skytten overvejer at ansøge om Team Danmark forlængelse af ungdomsuddannelsen (f.eks. gymnasiet eller teknisk skole). Dette for at få mere tid ved siden af skolen til træning, lektier mv.

Kriterierne for at opnå forlænget ungdomsuddannelse gennem Team Danmarks ordning er:

Er du udtaget til Bueskydning Danmarks ungdomslandshold på ansøgningstidpunktet, er du også sportsligt godkendt til forlænget uddannelse.

I særlige tilfælde kan der opnås en dispensation fra ovennævnte, hvis du kan dokumentere et landsholdsnært niveau gennem deltagelse i konkurrencer, resultatniveau, træningsindsats og dedikation til bueskydning.

I forbindelse med videregående uddannelser forventes det også, at landsholdskytter udnytter de muligheder i uddannelsessystemet, som gør det muligt at tilgodese sporten mest muligt.

Disse beslutninger bør dog tages i samråd med trænerteamet og sportschef, da der kan være ting som taler både for og imod i den specifikke situation.

Træningsmængde
For at kunne leve op til potentialet som eliteskytte er det vigtigt, at træningsmængden hænger sammen med ambitionerne. Derfor er det nødvendigt, at skytten følger nedenstående retningslinjer for træningsmængder.

Det typiske træningsomfang for aldersklasserne

Aldersklasse Træning
Timer / uge
Styrke- / motionstræning / Timer / uge
U16 10 1
U18 15 2
 U21 20 4

Planlægning
For at holde træningen målrettet og for at optimere den indsats, som skytten yder, er det krævet, at skytten følger en træningsplan samt fører en træningslogbog. Logbogen skal føres for efterfølgende at kunne evaluere træningsindsats og se, hvor der eventuelt skal justeres på træningsplanen for den efterfølgende periode. Skytterne vil blive instrueret af ungdomslandstræneren i, hvordan de skal føre træningsplanen og logbogen.

Stævner
Det er vigtigt for skyttens udvikling at deltage ved stævner. Derfor forventes der som udgangspunkt deltagelse ved så mange stævner som muligt. Stævner, som skytten forventer at deltage ved, skal fremgå af træningsplanen ved starten af sæsonen og skal godkendes af ungdomslandstræneren. Under udarbejdelse af træningsplanen kan der dog i visse situationer argumenteres for perioder uden stor stævnedeltagelse.

Der forventes desuden en seriøs og professionel tilgang til, og opførsel ved, stævner.

Øvrigt
Ud over disse kriterier for at være en del af bruttolandsholdet, vil landstrænerteamet og sportschefen, lave en vurdering af skyttens niveau og talent, i forhold til om skytten er egnet til en plads på bruttolandsholdet.

Landstrænerteamet og sportschefen kan invitere skytter, som ikke er blevet udtaget til bruttoholdet, til at deltage i samlinger sammen med skytterne på bruttoholdet.

For at styrke buesportens image som en seriøs sport, kræves det af skytter på ungdomslandsholdet, at de ved alle træninger, stævner og andre arrangementer, optræder i sportstøj, samt herudover har en professionel holdning og opførsel. Herunder er det bl.a. ikke acceptabelt at indtage alkohol under eller i forbindelse med turneringer, stævner, træning og andre relaterede arrangementer.