Bruttolandshold – Recurve

Bruttolandshold – Recurve

Bruttolandshold recurve 2021

SENIOR

Herre Recurve

Intet landshold udtaget grundet Covid-19

Dame Recurve

 • Maja Jager, Broby (Brutto skytte)
 • Randi Degn, TIK (Brutto skytte)
 • Anne Marie Laursen, Aalborg (Brutto skytte)
 • Kirstine Andersen, Holstebro (Brutto skytte)

Opdateret 1. februar 2021


Bruttolandshold 2021

Bueskydning Danmarks bruttolandshold vil i 2021 bestå af skytter inddelt i 3 kategorier. Kategorierne gør det muligt at forventningsafstemme med skytterne, da skyttens kategoriske placering vil tydeliggøre hvad skytten kan forvente af tilbud via deltagelsen på bruttolandsholdet.

De 3 kategorier er følgende:

 • Team Danmark skytter
 • Bruttoskytter
 • Udviklingsskytter

Team Danmark skytter
Skytter som er indplaceret hos Team Danmark, er skytter som er valgt i samarbejde med Team Danmark. Skytterne forventes at kunne indfri de resultatmål som Bueskydning Danmark har sat med Team Danmark i masterplanen.

TD-skytter har fri adgang på landsholdscentret i Brøndby, hvor landstræneren har sin daglige gang. De kan benytte landstræneren i deres daglige træning og til trænings- og sæsonplanlægning.
TD-skytter har fri adgang til styrketræningsfaciliteten i Idrættens Hus.
TD-Skytter har madordning i Idrættens Hus.
TD-skytter impliceret som elite og verdenskasse atleter har adgang til Team Danmarks eksperter.
TD-skytter vil under internationale konkurrencer blive prioriteret højest af landstræneren og medrejsende TD eksperter.
TD-skytter vil blive inviteret til samlingsaktiviteter med hele bruttolandsholdet.
TD-skytter vil blive inviteret til turneringsforberedende samlinger i tilfælde af kval.
TD-skytter bliver impliceret som TD skytter i december 2019 via Masterplan 2020.
TD-skytter får økonomisk støtte til international konkurrencedeltagelse via fordelingsnøgle.

Bruttoskytter
Bruttoskytter er skytter der via resultater fra 2019 er berettiget til at være på bruttolandsholdet. Skytten udtages ud fra retningslinjer beskrevet i udtagelsessystem 2020:

Herre Recurve: Top 6 fra kvalifikationsskydning (efteråret 2019)
Dame Recurve: Sportslig vurdering
Herre Compound: Top 6 fra rangliste 2019
Dame Compound: Sportslig vurdering

Skytten skal minimum være juniorskytte. Dette gøres for at unge skytter impliceres på den rette udviklingsplatform. Er skytten aktuelt for U landshold, vil det uanset kvalresultat være en sportslig vurdering at blive udtaget til Landsholdet.

Bruttoskytter vil blive inviteret til samlingsaktiviteter med hele bruttolandsholdet.
Bruttoskytter vil blive inviteret til turneringsforberedende samlinger i tilfælde af kval.
Bruttoskytter vil blive udtaget 1. oktober 2019.
Bruttoskytter får økonomisk støtte til international konkurrencedeltagelse via fordelingsnøgle.
Bruttoskytter har efter aftale med den sportslige ledelse, adgang til træning på Landsholdscenteret i Brøndby.

Udviklingsskytte
En udviklingsskytte opfylder som udgangspunkt ikke kriterier for udtagelse til bruttolandsholdet via Team Danmark eller Bruttoskytte kategorisering.

En udtagelse af en udviklingsskytte defineres ud fra en sportslig vurdering som følger:

 • Sportsligt niveau
 • Udviklingspotentiale
 • International kvalifikation (senior landshold)
 • Stærk positiv indvirkning på det elitære træningsmiljø

Udviklingsskytter vil blive inviteret til samlingsaktiviteter med hele bruttolandsholdet.
Udviklingsskytter vil blive inviteret til turneringsforberedende samlinger i tilfælde af kval.
Udviklingsskytter vil blive tilknyttet landsholdscenteret efter aftale med sportslig ledelse.
Udviklingsskytter kan blive udtaget løbende i hele 2020 til træning eller kvalifikationsskydning.
Udviklingsskytter får økonomisk støtte til international konkurrencedeltagelse via fordelingsnøgle.


Ungdomslandshold recurve 2021

Se denne side.