Forbundsmøde 2016 – Opdateret

Forbundsmøde 2016 – OpdateretKategori: Forbundsmøde, Generelt
Tags: ,

En hurtig opdatering vedr. Forbundsmødet 17. april (underskrevet regnskab 2015 er nu lagt til download nederst på denne side):

Vedr. valg:
Bestyrelsessammensætningen er som sidste år.

Væsentlige vedtagne lovændringsforslag, der alle er gældende fra d.d.:

Forslag 1: Foreninger/medlemmer, der har forfaldne udestående med Bueskydning Danmark, kan ikke få startret ved DM og regionsmesterskaber. Er udeståendet ikke afviklet senest 3 måneder efter forfald, kan foreningen ikke deltage i åbne stævner arrangeret under Bueskydning Danmark.

Forslag 2: Forbundskontingent opkræves nu af klubberne 1.3 og 1.9 (mod tidligere 1.6 og 1.12 – dvs. i 2016 opkræves 1.6 og så igen 1.9)

Forslag 3: Der er nu skydemærker til 3D runden – Pointkrav som foreslået – dog med en mindre ændring for Barbue. Bronze og sølv uddeles med alm. godkendte stævner – guld og elite kun ved stævner arrangeret af Bueskydning Danmark.

Forslag 4: Det er nu muligt for foreninger, der ikke har skytter nok til selv at danne fuldt hold – at danne hold på tværs af foreninger. I det første år er det en prøveordning, der kun gælder for bar- og langbuer. Efter Forbundsmødet 2017 tages stilling til, om det også skal være gældende for andre divisioner. Hold dannes efter disse regler: De tre bedste af en forenings/gruppe af foreningers skytter inden for en division/aldersklasse/køn danner hold ved et stævne.  Kan en forening stille med flere hold, dannes holdene efter skytternes individuelle placeringer. Kan en forening ikke stille med et hold er det muligt for foreningen at danne gruppe med andre foreninger for at stille med et gruppe-hold. Desuden kan en forenings skytter, der ikke placeres i foreningens egne hold, indgå i gruppe-hold med øvrige foreninger. Gruppe-hold dannes efter skytternes individuelle placeringer. Danske holdrekorder skal være sat af klubhold.

Forslag 5: Det er nu tilladt for arrangerende foreninger at tilbyde individuel tilmelding til stævner (dvs. elektronisk tilmelding). Det skal dog stadig være tilladt for deltagende klubber til DM’er at tilmelde klubvis.

Forslag 6B: Der er blevet lempet i kravene for ansigters placering på måtter.

Forslag 7: DM kan nu frit lægges i tidsrummet medio februar til ultimo marts (tidl. muligt at lægge dem indtil medio april)

Forslag 10: Sort pind til national buejægerklasse ved 3D stævner genindføres.

Forslag 11: 3D dyret skal placeres således, at hele dyret er synligt fra skydepindene for alle skytter, med undtagelse af National buejæger (sort pind), hvor blot lunge og hjerte regionen skal være fuldt synlig.

Forslag 12: Til 3D stævner bør der være 2 dommer – min. 1 pr. bane – Til mesterskaber skal der være 2 dommere og dommerformand.

Endeligt kan det oplyses, at DM for Masters Inde vil blive afholdt i Arcus i 2017 – og til Forbundsmødet i 2017 vil der så blive taget endeligt stilling til, om det skal være et fast mesterskab.

Uddeling af hædersbevisninger:

I anledning af Forbundets 75 års jubilæum blev Arne Jacobsen udnævnt til æresmedlem. Arne Jacobsen tilhørte Verdenselitens Top 10 gennem en 10-årig periode, fra slut 60´erne til slut 70’erne, og foruden flere VM rekorder, modtog han også BT’s guldmedalje i 1971 for årets fornemste idrætspræstation (den pris som siden er blevet afløst af DIFs og JYLLANDSPOSTENS årspris, som Maja Jager modtog i 2013). Arne Jacobsen kunne pga. sygdom desværre ikke selv være til stede.

Tanja Amdi Jensen, TIK Bueskydning fik Ungdomspokalen gr. sine resultater i 2015

Stephan Hansen, Nykøbing F Bueskyttelaug fik Jubilæumspokalen gr. sine resultater i 2015

Erik Laursen, Silkeborg Bueskyttelaug, fik en Bronzenål for sin store indsats for bueskydning gennem mange år.

Erik Laursen