Forbundsmøde 2023

Forbundsmøde 2023Kategori: Bestyrelsen

Forbundsmødet i 2023, bliver afholdt lørdag den 1. april.

Mødet finder sted i Nyborg Idrætscenter.

 

I uge 3 vil de indkomne forslag der er kommet blive udsendt til foreningerne.

Det er muligt at stille ændringsforslag til forslagene, de skal være sekretariatet i hænde senest 6 uger før forbundsmødet bliver afholdt.

 

I uge 3, bliver der også udsendt en liste over de valg der skal være på forbundsmødet.

Her er også en oversigt, over dem der stiller op til genvalg.

Hvis der er poster der skal vælges nye til vil det også fremgå af listen.

Hvis bestyrelsen har forslag til disse poster fremgår det af listen.

 

Det er selvfølgelig muligt, at foreninger også kan opstille kandidater til alle poster der er valg til.

Disse forslag skal være sekretariatet i hænde senest 6 uger før forbundsmødet.

 

Senest 3 uger før forbundsmødet vil den endelige dagsorden med bilag blive udsendt til alle foreningerne.