Bestyrelsen

Bestyrelsen

Referat fra bestyrelsesmøde den 14. januar

Søndag den 14. januar 2024 afholdte Bueskydning Danmark’s bestyrelse det første bestyrelsesmøde i 2024. Mødte blev afholdt over Teams. Referaterne fra Bueskydning Danmarks møder bliver lagt online på forbundets hjemmeside. Derved sikrer vi, at alle medlemmer kan følge med i beslutningsprocesser på forbundsplan. Du finder referatet her: Bueskydning Danmarks møder […]

Forbundsmødet – Lovforslag og liste med personer på valg

Til foreningerne i Bueskydning Danmark Hermed er Bueskydning Danmark klar med Lovændringsforslag samt oversigt over personer på valg til Forbundsmødet den 23. marts 2024. Ændringsforslag  til forslagene kan IKKE stilles på forbundsmødet, men skal indsendes skriftligt til sekretariatet senest 6 uger før forbundsmødet (1.15.2.1) – dvs. senest den 10. februar 2024. […]

Omrokering i Bueskydning Danmarks bestyrelse

Der er sket en omrokering i bestyrelsen, hvor Tomas Jensen har måtte trække sig på grund af personlige årsager. I stedet for Tomas træder suppleanten Peter Bundsgaard ind i bestyrelsen. Der skal lyde et stort tak til Tomas for sin store indsats i  Bueskydning Danmarks bestyrelse.

Fem hurtige om VM-buddet

Bueskydning Danmark er super glade for jeres støtte og glæde omkring VM-buddet for 2027. Derfor har Bueskydning Danmarks Formand, Morten Holm-Nielsen, udarbejdet “fem hurtige om VM-buddet”, som forklarer tankerne, der lå bag ved buddet for VM 2027. “fem hurtige om VM-buddet” ses nedenfor.   Hvorfor har Bueskydning Danmark budt på […]

Bueskydning Danmarks bud på VM 2027

Den 30. september 2023 havde World Archery dealine for at byde ind på VM 2027. Der kom bud fra fire lande, hvor Danmark var én af dem. De fire bud var Antalya (Tyrkiet), Medellin (Colombia), Nyborg (Danmark) og Wroclaw (Polen). Tyrkiet er en stærk konkurrent med Antalya som værtsby, da […]