Bestyrelsen

Bestyrelsen

Lancering af nyt udviklingsprojekt i Bueskydning Danmark

Bueskydning Danmark har fået tildelt midler til en nyt projekt Bueskydning Danmark indleverede i foråret 2022 en ansøgning til DIF´s initiativpulje, på et nyt udviklingsprojekt i Bueskydning Danmark. Projektet tager udgangspunkt i et fælles ønske fra Bueskydning Danmark og DIF om at styrke forbundets udbud af aktiviteter og tilbud til […]

Referat fra bestyrelsesmøde den 23. august 2022

Husk at du altid kan se referaterne fra Bueskydning Danmarks møder, samt fra både forbundsmødet og formandsmødet Referaterne fra Bueskydning Danmarks møder bliver lagt online på forbundets hjemmeside. Derved sikrer vi, at alle medlemmer kan følge med i beslutningsprocesser på forbundsplan. Senest er referatet fra bestyrelsens møde den 23. august […]