Bestyrelsen

Bestyrelsen

Referat af bestyrelsesmøde

Søndag d. 3. december blev der afholdt bestyrelsesmøde i Idrættens Hus i Brøndby. Referatet kan læses nedenfor – ligesom det og alle andre referater kan findes her.

Referat af seneste bestyrelsesmøde samt Formandsmøde

I weekenden d. 28.-29. oktober 2017 blev der afholdt hhv. bestyrelsesmøde samt Formandsmøde. Formandsmødet var en pæn succes med 25 klubber repræsenteret ved 44 deltagere. Mange emner blev vendt og diskuteret – og der var enighed om, at det er et møde, vi skal fortsætte med at have. Læs referat […]

Ændringer i Bestyrelsen i Bueskydning Danmark

På grund af stort arbejdspres, har Sanne Rahbek desværre måtte trække sig ud af bestyrelsen – og 1. suppleant Peter Bundsgaard indtræder derfor i bestyrelsen. Sannes opgaver vil frem til næste Forbundsmøde blive varetaget af Henny Jeremiassen, assisteret af undertegnede. En stor tak skal lyde til Sanne, for hendes store […]

Referat af bestyrelsesmøde

Søndag d. 10. september blev der afholdt bestyrelsesmøde i Bueskydning Danmark. Referatet kan læses nedenfor – ligesom det og referater fra tidligere møder kan læses her.

Referat af bestyrelsesmøde

Mandag d. 31. juli blev der afholdt telefonisk bestyrelsesmøde i Bueskydning Danmark. Referatet kan læses nedenfor – ligesom det og referater fra tidligere møder kan læses her.

Referat af bestyrelsesmøde i juni

Lørdag d. 17. juni blev der afholdt bestyrelsesmøde i Idrættens Hus i Brøndby. Referatet kan læses nedenfor – ligesom det og referater fra tidligere møder kan læses her.

Referat af bestyrelsesmøde i maj

I weekenden d. 6.- 7. maj afholdt bestyrelsen et seminar, hvor der bl.a. blev fulgt op på de kommende strategiplaner med DIF – samt diverse punkter fra Forbundsmødet. Jeg beklager den sene udsendelse, der skyldes sygdom samt efterfølgende travlhed. Referatet kan læses nedenfor – ligesom det og referater fra tidligere møder kan […]

Referat af bestyrelsesmøde

Bestyrelsen afholdt møde søndag d. 19. marts. Referat af dette og tidligere møder kan læses her.

Bestyrelsens sammensætning

Som det fremgår af referat fra sidste bestyrelsesmøde har Bente Nielsen trukket sig fra bestyrelsen af arbejdsmæssige årsager. Peter Bundsgaard er som suppleant trådt ind i bestyrelsen indtil næste forbundsmøde. Økonomien varetages indtil næste forbundsmøde af praktiske årsager af Rolf Lind. Eva Kartholm har indvilget i at opstille som ansvarlig […]