Bestyrelsen

Bestyrelsen

Referat af Formandsmøde

Referatet af Formandsmødet d. 2. november i Odense er nu lagt til download nedenfor – ligesom det og alle andre referater kan findes her.

Ændringer i Bestyrelsen i Bueskydning Danmark

På grund af stort arbejdspres har Josefine de Roepstorff desværre måtte trække sig fra bestyrelsen – og 1. suppleant Peter Bundsgaard indtræder derfor på hendes plads som menigt medlem i bestyrelsen. En stor tak skal lyde til Josefine for hendes indsats for Bueskydning Danmark. Morten Holm-Nielsen

Organisationsændring på vej i Bueskydning Danmarks sekretariat

Bueskydning Danmarks valgte ledelse har tænkt ud af boksen, og resultatet er en helt ny måde, at organisere arbejdet på. Fremover vil Bueskydning Danmark ikke længere have en sportschef, som kun arbejder med eliten, men en sports- og udviklingschef som kan være bindeled mellem bredde og elite og sikre, at […]