Bestyrelsen

Bestyrelsen

Forbundsmøde 2023

Forbundsmødet i 2023, bliver afholdt lørdag den 1. april. Mødet finder sted i Nyborg Idrætscenter.   I uge 3 vil de indkomne forslag der er kommet blive udsendt til foreningerne. Det er muligt at stille ændringsforslag til forslagene, de skal være sekretariatet i hænde senest 6 uger før forbundsmødet bliver […]

Referat fra bestyrelsesmøde den 26. november 2022

Husk at du altid kan se referaterne fra Bueskydning Danmarks møder, samt fra både forbundsmødet og formandsmødet Referaterne fra Bueskydning Danmarks møder bliver lagt online på forbundets hjemmeside. Derved sikrer vi, at alle medlemmer kan følge med i beslutningsprocesser på forbundsplan. Senest er referatet fra bestyrelsens møde den 26. november […]

Lancering af nyt udviklingsprojekt i Bueskydning Danmark

Bueskydning Danmark har fået tildelt midler til en nyt projekt Bueskydning Danmark indleverede i foråret 2022 en ansøgning til DIF´s initiativpulje, på et nyt udviklingsprojekt i Bueskydning Danmark. Projektet tager udgangspunkt i et fælles ønske fra Bueskydning Danmark og DIF om at styrke forbundets udbud af aktiviteter og tilbud til […]