Bestyrelsen

Bestyrelsen

Bestyrelsesmøde den 24. september

I søndags, den 24. september 2023, var Bueskydning Danmarks bestyrelsen samlet til et bestyrelsesmøde på Fyn. Her var der gode debatter om arbejdet i Bueskydning Danmark både på kort og lang sigt. Du kan i referatet fra bestyrelsesmødet se, hvilke emner, som var på dagsorden og til debat. Du finder […]

World Archery Congress 2023 Berlin

I forbindelse med VM i Berlin afholdte World Archery deres 55. World Archery Congress den 27.-28. Juli 2023. Kongressen er det styrende organ for World Archery og består af delegerede fra det internationale forbunds mere end 160 nationale medlemsforeninger samt repræsentanter for udvalg og direktion. Hvert andet år mødes kongressen […]

Forbundsmøde 2023

Forbundsmødet i 2023, bliver afholdt lørdag den 1. april. Mødet finder sted i Nyborg Idrætscenter.   I uge 3 vil de indkomne forslag der er kommet blive udsendt til foreningerne. Det er muligt at stille ændringsforslag til forslagene, de skal være sekretariatet i hænde senest 6 uger før forbundsmødet bliver […]

Referat fra bestyrelsesmøde den 26. november 2022

Husk at du altid kan se referaterne fra Bueskydning Danmarks møder, samt fra både forbundsmødet og formandsmødet Referaterne fra Bueskydning Danmarks møder bliver lagt online på forbundets hjemmeside. Derved sikrer vi, at alle medlemmer kan følge med i beslutningsprocesser på forbundsplan. Senest er referatet fra bestyrelsens møde den 26. november […]

Lancering af nyt udviklingsprojekt i Bueskydning Danmark

Bueskydning Danmark har fået tildelt midler til en nyt projekt Bueskydning Danmark indleverede i foråret 2022 en ansøgning til DIF´s initiativpulje, på et nyt udviklingsprojekt i Bueskydning Danmark. Projektet tager udgangspunkt i et fælles ønske fra Bueskydning Danmark og DIF om at styrke forbundets udbud af aktiviteter og tilbud til […]