Træneruddannelsen

Træneruddannelsen

Bueskydning Danmarks træneruddannelse har 4 niveauer:

1-2-Træner Bueskydning

Grundtræner

Kandidattræner

Elitetræner

Tryk på billedet, for at se Bueskydning Danmarks årshjul for træneruddannelsen i 2022:

Find yderlig information omkring de næstkommende trænerkurser på kursusplanen her.

Hent Bueskydning Danmark folderen om forbundet træneruddannelse her

På baggrund af udarbejdelsen og implementeringen af aldersrelateret træning i Bueskydning Danmark (ATK BUE), har vi revideret uddannelsesstrukturen for forbundets træneruddannelse, og har med det nye uddannelsesmateriale fået integreret ATK i materialet.

Bueskydning Danmarks uddannelses struktur er modulbaseret og bygget op omkring moduler af gennemsnitlig 8 timers varighed. Dette kan dog variere alt efter emne og indhold. Modulerne er alle tilstedeværelses moduler, men  E-læring vil gradvist understøtte undervisningen på  nogle af modulerne. Uddannelsen bygger  derfor på principperne i Blended Learning, hvor både E-læring og klassisk kursusundervisning vil blive brugt.

Strukturen er valgt ud fra ønsket om et mere fleksibelt uddannelsessystem. Samtidig er alt generelt trænerviden skåret fra Bueskydning Danmarks materiale. Den viden skal hentes på Danmarks Idrætsforbunds træneruddannelse som tilbyder den bredfaglige uddannelse for trænere.  Niveauet på Bueskydning Danmarks kurser, er derfor matchet op imod DIF kurserne, således at hele træneruddannelse omfatter både Bueskydning Danmarks og Danmarks Idrætsforbunds kurser.

Bueskydning Danmark opfordrer til at følge uddannelsesplanen. Uddannelsen er bygget op over emnebaseret moduler, hvor hvert modul/emne afsluttes inden for undervisningstiden. Derfor er det ikke en nødvendighed at tage modulerne i den rækkefølge de er beskrevet i uddannelsesstrukturen, eller har fået navn efter.  Det er heller ikke nødvendigt at tage DIF kursus før man starter på Bueskydning Danmark kurserne. Begge dele skal dog gennemføres, før man kan kalde sig Grundtræner, Kandidattræner eller Elitetræner.

Anbefalinger

Som udgangspunkt har Bueskydning Danmark ikke sat et regelsæt op for træneruddannelsen som man kender fra andre uddannelser, hvor man eksempelvis skal bestå et kursus for at kunne tage det næste. Vi kommer i stedet med en række anbefalinger som vi mener underbygger ambitionen om at levere et godt produkt, og skabe en uddannelse som udvikler vores idræt.

Hvert trin i træneruddannelse har et vedtaget output. Det er her vi forventningsafstemmer med vores kursister. Når du tager et kursus på det givne trin, kan du forvente at få kompetencer efter det angivne output. Vi har forsøgt at være så skarpe som muligt i forhold til at afstemme de forventninger som man kan have som kursist til det enkelte kursus. Man kan dermed forvente at undervisningsniveau og kursusmateriale sigter op imod det angivne output på det respektive kursus.

1-2-Træner Bueskydning ingen tidligere uddannelse
Grundtræner Trin 1
Kandidattræner Trin 2
Elitetræner Trin 3

Er du ny træner opfordrer Bueskydning Danmark til at tage kurset 1-2-træner Bueskydning, da det vil give dig et godt udgangspunkt som træner og i dit videre uddannelsesforløb.

Har du taget en ældre buetræneruddannelse, anbefales det at du genopfrisker dit tilsvarende højeste niveau. Du kan se her, hvordan den tidligere uddannelse lægges til den nye:

Supplerende uddannelse

Bueskydning Danmark vil løbende tilbyde supplerende uddannelse for vores trænere. Dette kan være i form af kursus eller en seminardag, hvor vi vil vende relevante emner. I strukturen for træneruddannelsen, optræder de som spotkurser.

Bueskydning Danmarks træneruddannelse omhandler kun viden om træning i bueskydning, og tager ikke generelle emner op som også er vigtig i rollen som træner. Derfor knyttes Danmarks Idrætsforbunds træneruddannelse nu sideløbende til Bueskydning Danmark uddannelse.