Lancering af nyt udviklingsprojekt i Bueskydning Danmark

Lancering af nyt udviklingsprojekt i Bueskydning DanmarkKategori: Bestyrelsen, Generelt

Bueskydning Danmark har fået tildelt midler til en nyt projekt

Bueskydning Danmark indleverede i foråret 2022 en ansøgning til DIF´s initiativpulje, på et nyt udviklingsprojekt i Bueskydning Danmark.

Projektet tager udgangspunkt i et fælles ønske fra Bueskydning Danmark og DIF om at styrke forbundets udbud af aktiviteter og tilbud til forbundets medlemmer. Vi ønsker at fastholde en positiv udvikling, og øge andelen af engagerede medlemmer.

Projektet blev behandlet i DIFs bestyrelse, og Bueskydning Danmark er blevet tildelt midler til projektet første del som grundlæggende er en grundig analyseproces af forbundets aktiviteter og medlemmer.

Til at gennemføre denne analyse, har Bueskydning Danmark lavet aftale med Center For Ungdomsstudier som har rigtig god erfaring med analyse af idrætsforbund. Der er lagt en god projektplan i samarbejde med Center For Ungdomsstudier, og de vil allerede ultimo september 2022 tage kontakte til enkelte af vores medlemsforeninger, til de første forstudier.

Analysearbejdet kommer til at indeholde spørgerunder, interviews og workshops, og ender ud i en konkluderende rapport, som leveres i foråret 2023.

På Bueskydning Danmarks formandsmøde den 29. oktober 2022 vil vi gå mere i dybden omkring projektet, og vi håber meget på at I vil bakke op om arbejdet på at styrke vores forbund, og hilse Center For Ungdomsstudier pænt velkommen når de enten elektronisk eller fysisk banker på døren til Jeres forening.

Spørgsmål til projektet kan rettes til:
Formand Morten Holm-Nielsen
Sports- og udviklingschef Kenn Romme