Orientering om bruttolandshold herunder ungdomslandshold

Orientering om bruttolandshold herunder ungdomslandsholdKategori: Elite, Generelt, Info omkring landsholdet

Vi har fået nogle få henvendelser ovenpå de informationer, vi har givet om ungdomslandshold de sidste par uger. Informationerne er både givet på skrift og mundtligt på et informationsmøde den 9. januar 2016 (læs mere om det her) . Informationerne kan tolkes anderledes, end vores hensigt har været. For at forhindre uklarhed og forvirring vil vi derfor præcisere følgende:

 

I vores skytteaftale for 2016 fremgår det:

  • At være en del af bruttolandsholdet giver en bueskytte en mulighed for at kvalificere sig til en international turnering, træningslejr og lignende, som Bueskydning Danmark sender et landshold til. Bueskytten har ikke garanti for at kunne blive udtaget.

Denne del blev også diskuteret på Bueskydning Danmarks bestyrelsesmøde den 17. januar. I referatet fra mødet, som kan findes her, fremgår det:

  • Skytteaftalen blev gennemgået. Bestyrelsen er enig i, at sidste bullit under licensgebyr skal forstås således, at man kun kan blive udtaget til internationale opgaver og andre opgaver, hvor man repræsenterer Bueskydning Danmark, såfremt man er en del af et af bruttolandsholdene. Undtaget herfra er stævner, hvor klubberne selv kan tilmelde skytter f.eks. klubturnering under World Archery Europe og Nordisk mesterskab.

Det betyder med andre ord at for at kunne rejse med det danske landshold, så skal en skytte være en del af Bueskydning Danmarks bruttolandshold.

I informationen omkring arbejdet med ungdomslandsholdet 2016 har vi åbnet op for, at ungdomslandsholdet er en dynamisk størrelse. Der er i år indført en bestemmelse om, at en skytte kan blive optaget i løbet af året, hvis skytten viser en god fremgang eller skyder kravet til U-EM.

Det vil sige, at skytter, der ikke er udtaget i første omgang (i januar 2016), kan blive optaget senere. Det er dog ikke ensbetydende med, at en skytte bare kan sige nej til ungdomslandsholdet, hvis skytten får tilbudt en plads i januar, for så senere på året at prøve at blive optaget igen. Vores landshold er ikke en til- og fravalgsordning, hvor skytter kan gå ind og ud, som det passer dem.

At være på et landshold er et fællesskab. Det er ikke kun er en individuel præstation at forberede sig og så deltage i et mesterskab. Det er i høj grad en holdpræstation. For at den enkelte skal præstere, er det vigtig, at hele holdet fungerer, også på alle andre planer end det rent skydemæssige.

Har en skytte aktivt valgt at stå uden for holdet, har skytten sendt et kraftigt signal om, at han/hun ikke vil fællesskabet. Det er ikke god forberedelse for landsholdet.