Referat fra bestyrelsesmøde den 14. januar

Referat fra bestyrelsesmøde den 14. januarKategori: Bestyrelsen

Søndag den 14. januar 2024 afholdte Bueskydning Danmark’s bestyrelse det første bestyrelsesmøde i 2024. Mødte blev afholdt over Teams. Referaterne fra Bueskydning Danmarks møder bliver lagt online på forbundets hjemmeside. Derved sikrer vi, at alle medlemmer kan følge med i beslutningsprocesser på forbundsplan. Du finder referatet her: Bueskydning Danmarks møder

Næste bestyrelsesmøde er planlagt til at være den 25. februar 2024.