World Archery Congress 2023 Berlin

World Archery Congress 2023 BerlinKategori: Bestyrelsen, Generelt

I forbindelse med VM i Berlin afholdte World Archery deres 55. World Archery Congress den 27.-28. Juli 2023. Kongressen er det styrende organ for World Archery og består af delegerede fra det internationale forbunds mere end 160 nationale medlemsforeninger samt repræsentanter for udvalg og direktion. Hvert andet år mødes kongressen for at vælge embedsmænd, stemme om ændringer af World Archery Rulebook og modtage rapporter om forbundets operationer og økonomi samt høre fra nøgleinteressenter og kommende værter.

Fra Danmark deltog Bueskydning Danmarks formand, Morten Holm-Nielsen og Bueskydning Danmarks bestyrelsesmedlem, Eva Kartholm. Du kan finde agendaen for kongressen her: https://extranet.worldarchery.sport/documents/index.php/?doc=6320

 

Forslag til ændringer
På kongressen blev de delegerede præsenteret for 22 forslag til ændringer i World Archery Rulebook. Ud over redaktionelle ændringer, justeringer af antidopingklausulerne og deadlines for fremtidige kongresser, så var der også forslag til ændringer af sportens regler. De fleste af disse vedrører felt- og 3D bueskydning med fjernelse af poolsystemet, bibeholdelse af head-to-head kampe og anerkendelse af en under 15 alderskategori.

Fra atletudvalget var der et forslag om at overveje x-ringstælling før 10-ringstælling. Dog kan denne regel først blive vurderet på World Archery Congress 2025, da regler, som påvirker de Olympiske Lege ikke kan ændres i året før afholdelsen.

Du kan finde alle forslagene til ændringerne her: https://extranet.worldarchery.sport/documents/index.php/?doc=6211
Du kan finde de godkendte ændringer her: https://www.worldarchery.sport/news/201307/delegates-approve-under-15-age-group-format-first-day-congress

 

Valg
Udover forslag til ændringer, så var der også valg. Der var 28 pladser, som skulle besættes. Der var 62 godkendte kandidater til posterne fra 32 lande.
Blandt posterne på valg var første vicepræsident (én post, én nomineret – Jorg Brokamp), næstformand (én post, to nominerede – Bettina Kratzmüller, Mario Scarzella) og direktionsmedlem (fire poster, én toårig stilling, ni nominerede).

På grund af de forskudte valg og periodegrænser, der kræves af World Archerys forfatning, er der valg til åbne stillinger i alle otte permanente udvalg. Du kan finde listen med kandidaterne her: https://extranet.worldarchery.sport/documents/index.php/?doc=6249
Du finder resultaterne af valget her: https://www.worldarchery.sport/news/201308/brokamp-elected-first-vice-president-world-archery-congress-berlin

 

Kongressens beslutningsmøder blev livestreamet på World Archerys YouTube-kanal. Du kan se dem her: