Bueskydning Danmark afskaffer årskort løsningen på 3D banerne!

Bueskydning Danmark afskaffer årskort løsningen på 3D banerne!Kategori: Generelt

Ved årsskiftet kan du ikke længere indløse årskort til Bueskydning Danmarks 3D baner. Læs mere her…

I foråret 2023, blev det på et driftsmøde med de 2 forbundsbaner besluttet, at årskortløsningen som adgangsgivende på de 2 3D forbundsbaner skulle ophører ved udgangen af 2023.

Nu står vi overfor det nye kalenderår, og hermed synger årskortet på sidste vers. Ændringen blev også omtalt på Bueskydning Danmarks forbundsmøde i april 2023.

Begge baner overgår til en “Pay and Play løsning”. Prisen for medlemmer fastsættes til 70 kr/gang, imens prisen for ikke medlemmer fastsættes til 120 kr/gang

Der oprettes 2 mobilnumre i forbundsregi, som helholdsvis Frøbjerg og Frederikskilde har adgang til, så de kan se hvem der bruger banen, samt følge med i økonomien.

Der tages stikprøve kontrol for at kontrollere at dem som betaler som medlemmer af Bueskydning Danmark, også er det.

Husk at begge baner har egne sites her på bueskydningdanmark.dk. Dem finder du her:

3D banen Frederikskilde 

3D banen Frøbjerg