Vælg en side

Udvalg

Ifølge vedtægterne for Bueskydning Danmark varetages forbundets opgaver af:

Ud over de stående udvalg kan yderligere udvalg oprettes på forbundsmødets foranledning. Udvalg arbejder i henhold til den af dem selv udarbejdede og af bestyrelsen godkendte forretningsorden.

Ad hoc udvalg kan efter behov nedsættes af bestyrelsen eller på forbundsmødets foranledning. Samtidig fastsættes udvalgets kommissorium.

Udvalg er ansvarlige over for bestyrelsen/forbundsmødet.

 

Afregningsskema til udvalgenes medlemmer