Vælg en side

3D Bane – Frøbjerg

Beliggenhed

Bueskydning Danmarks 3D bane, Frøbjerg 3D Buebane, er beliggende i Frøbjerg syd for Vissenbjerg og Tommerup.
Adressen til banen er: Bankevejen 16 med indkørsel lige før Bankevejen 18, ved en stor sten. – Kortet her viser dig, hvor indkørslen til P-plads er placeret.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Banen ligger i et meget kuperet område, og runden giver både god motion og meget gode udfordringer for skytterne. Der er anlagt 30 mål med enkelte med dobbeltmål – alle med nummerskilte og hvide retningspile, så man bliver guidet gennem terrænet.

Der er en simpel opvarmningsbane med en enkelt måtte.

Banen er åben hele året fra 8-20. Bemærk at banen er lukket nogle få gange i løbet af sæsonen, hvor banen bruges til andre aktiviteter. Det vil fremgå af Frøbjerg 3D Buebane på Facebook, hvis banen er lukket.

 

Regler for banen

 • Buebanen må kun benyttes af skytter, der har betalt og kan fremvise kvittering for betalingen. Se priser nedenfor.
 • Alle skytter under 18 år skal følges med en voksen
 • Personer, som ikke er medlem af Bueskydning Danmark, skal følges rundt på banen af et medlem af Bueskydning Danmark
 • Målene skal skydes i rækkefølge og kun fra de opsatte pinde (rød, blå, orange og hvid)
 • Der må kun skydes 2 pile til hvert mål
 • Der må IKKE anvendes eller medbringes jagtspidser. En overtrædelse af dette vil medføre livsvarig karantæne!
 • Træk aldrig op over målet
 • Ledes der efter pile, skal der stå en skytte foran målet (eller en bue/udstyr hvis man går alene)
 • Fundne pile, der ikke er ens egne, kan stilles i ”glemte pile” holderen ved parkeringspladsen
 • Sikkerhed frem for alt – tag hensyn til andre gæster og græssende dyr i området
 • Såfremt du oplever defekte mål, manglende skydepinde eller andet, bedes det oplyses i Facebook gruppen
 • Bueskydning Danmark, lodsejer eller personer tilknyttet banens drift kan ikke holdes ansvarlige for person– eller materielskader, der måtte opstå ved benyttelse af banen

 

Benyttelse af området

 • Parkering er kun tilladt på p-pladsen. Parkering på/langs Bankevejen er ikke tilladt
 • Færdsel og ophold i området er på eget ansvar og må kun ske på veje og stier i tidsrummet 08:00-20:00
 • Området er overvåget med vildtkameraer
 • Området afgræsses af kvæg
  • Opsøg aldrig dyrene
  • Fordring af dyrene er ikke tilladt
 • Hunde SKAL føres i snor
 • Der må ikke fiskes i søerne
 • Alle former for affald skal tages med hjem
 • Rygning er tilladt, hvis området ikke er for tørt. Alle cigaretskod ol. tages med hjem
 • Hjælp os med at holde området pænt og rent

Du kan holde dig opdateret om banens stand, så du ikke kører forgæves, på 3D banen Frøbjergs facebook gruppe. Hvis du ikke er medlem, så anmod om det.

Brugerbetaling

Fra den 1. januar 2024 er det ikke muligt at bestille årskort, da 3D banen overgår til en Pay and Play-løsning.

Priser

 • 70 kr. pr. gang for medlemmer af Bueskydning Danmark
 • 120 kr. pr. gang for ikke medlemmer af Bueskydning Danmark

Betaling via bank eller Mobilepay
Reg.: 5510
Kontonr.: 0726835640
IBAN: DK7620000726835640
SWIFT: NDEADKKK
CVR nr.: 89262712

På indbetalingen noteres forbundsbane, dato for anvendelse, samt fulde navn. Du skal kunne fremvise en kvittering for indbetalingen.

MobilePay nummeret: 328 388

HUSK at påføre dit fulde navn, og hvad du betaler for i kommentarfeltet. Kvittering for betaling er dit adgangsbevis, og skal fremvises på forlangende.

 

Styregruppen for 3D banen Frederikskilde

Det er banens brugere, som selv har taget ansvar for udvikling og vedligeholdelse af banen. Til at drifte banen, er der nedsat en styregruppe. Her kan du kontakte styregruppens medlemmer: 3D banen Frøbjerg mail