Vælg en side

Dommerudvalget

Medlemmer af dommerudvalget

 • Klaus Lykkebæk, formand
 • Steen Hansen, dommer vest
 • Dan Hansen, dommer øst

Find en liste over alle Bueskydning Danmarks dommer her.


Udvalgets arbejdsområder

 • at behandle forslag og fortolkning af love og regler vedrørende dommere og dommerarbejde – eventuelt i samarbejde med Lovudvalget.
 • at sørge for uddannelse af nye dommere, og gennem afholdelse af kurser/seminarer at sørge for træning og videreuddannelse af godkendte dommere, i overensstemmelse med WA’s bestemmelser herfor.
 • at eksaminere nye ansøgere og vurdere fornyelse af bestående dommer-certifikater. Udvalget kan afslå godkendelse eller fornyelse.
 • at kontrollere sikkerheden på eksisterende skydebaner til udendørs skiveskydning samt af permanente feltbaner. Desuden skal en dommer godkende en til lejligheden opstillet feltbane.
 • at afgive udtalelse til WA’s dommerkomité om nationale dommere, der ønsker at søge godkendelse som internationale dommere. Udvalget skal også vurdere det rimelige i en sådan ansøgning, på baggrund af bestyrelsens indstilling hertil, samt det øjeblikkelige antal af danske internationale dommere.
 • at opdatere adresselister over dommere og kandidater og gennem forbundets sekretariat, at sørge for indsendelse af kopi heraf én gang årligt til WA.
 • at udpege dommere til internationale og NBU-turneringer, der afholdes i Danmark, og til danske stævner og mesterskaber.

   


Diverse dokumenter og skemaer

Dommer til DM’er og NUM 2024 (opdateret)
Dommerpåsætning Øst Udendørssæson 2024
Dommerpåsætning Vest
Dommer til DM’er og NUM 2024
Indestævner 2024 Vest
2024-01-13 Dommermøde
2023/2024 – Indensdørsæson, dommer vest
2023/2024 – Indendørssæson, dommer øst
2023 – Sommerliste dommer
2023 – Stævner, dommer øst
2022/2023 – Stævner Dommer vest
2022/2023 – Stævner Dommer øst 

 


Tidligere referater og dokumenter fra dommerudvalget

Tidligere referater kan du finde i vores Arkiv.

 


Øvrige dokumenter til dommere

Afregningsskema
Dommerliste
Skema til anmeldelse af særligt arrangement
Godkendelse af skiveskydningsbane
Godkendelse af feltbane
Stævnerapport Skive
Stævnerapport Felt
2015 – WA Bylaws
2015 – WA_Interpretations
2011 – FITA-aendringer
Eksempler scoringer trippleskiver
Tillæg E