Vælg en side

Certificeret Ungdoms Bue-klub

Foreninger som er medlem af Bueskydning Danmark, har mulighed for at blive en certificeret ungdoms bue-klub. En certificering indebærer, at man som klub gennemfører og implementerer fire konkrete koncepter i sin klub.

Certificeringen skaber værdi for foreningerne på flere områder. Det er en mulighed for foreningen til at arbejde seriøst med udvikling og løfte kvaliteten på sit allerede eksisterende medlemstilbud. Det er med til at skabe struktur på udviklingen og på den måde danne en rød tråd. Det er et konkret produkt, som kan implementeres i alle foreninger og kan være med til at skabe en klubidentitet.

Certificeringen skaber ligeledes signalværdi overfor omverdenen. Det viser nye interessepersoner, at I som klub arbejder seriøst med klubudvikling. Det kan være en afgørende faktor for nye skytter og deres forældre i forhold til valg af idræt og forening. Ligeledes kan det bruges i samarbejdet med kommunen, som kan se, at I tilbyder et seriøst idrætstilbud til kommunens beboere. Det kan også være, at jeres kommune har projektmidler til klubudviklingsprojekter, hvilket er værd at undersøge i denne forbindelse. Det skaber ligeledes muligheder ved andre samarbejdspartnere, der kan se, at I er en klub, der arbejder målrettet med at øge kvaliteten af jeres idrætstilbud. Ikke mindst er det et signal til jeres egne medlemmer, at I er en klub i udvikling, som ønsker at tilbyde dem det bedst mulige produkt.

Spørgsmål?

Har du spørgsmål? Så kontakt vores udviklingskonsulent Astrid Staffe.

Astrid Staffe
+45 2271 7776
Skriv til Astrid her